บริการดุจญาติ เด็ดขาดกับผู้ร้าย มุ่งหมายประสิทธิผล ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
พล.ต.ต.กาญจน์พศ   ชัยศิริชาญพนา
ผบก.ภ.จว.สุรินทร์
 
บัญชี G-mail ภ.3
Facebook ภ.จว.สุรินทร์
แบบสำรวจการพัฒนาองค์กร
หน่วยงานสำคัญ
 
 
 
ภารกิจถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์
 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
พล.ต.ต.กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ถวายความปลอดภัย 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ส่วนพระองค์ ณ เรือนรับรองห้วยเสนง จว.สุรินทร์ วันที่ 6 เม.ย.58
พล.ต.ต.กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ถวายความปลอดภัย 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ส่วนพระองค์ ณ ศูนย์ OTOP อ.เขวาสินรินทร์ จว.สุรินทร์ วันที่ 8 เม.ย.58
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
พล.ต.ต.กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ถวายความปลอดภัย 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ส่วนพระองค์ ณ วัดป่าชัยมงคล อ.เขวาสินรินทร์ จว.สุรินทร์ วันที่ 1 ก.พ.58
พ.ต.อ.มาโนชย์ พวงชมภู รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ถวายความปลอดภัย 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ส่วนพระองค์ ณ วัดป่าชัยมงคล อ.เขวาสินรินทร์ จว.สุรินทร์ วันที่ 31 ม.ค.58
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
พล.ต.ต.กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ถวายความปลอดภัย 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดป่าชัยมงคล อ.เขวาสินรินทร์ จว.สุรินทร์ วันที่ 2 พ.ย.57   
พล.ต.ต.กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พื้นที่ สุรินทร์ บุรีรัมย์ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และ ขอนแก่น ระหว่าง 27-29 พ.ย.2557 และประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับโครงการชลประทานสุรินทร์
   
โครงการตำรวจไทยใจสะอาด
       
 

25 กุมภาพันธ์ 2558
พล.ต.ต.กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ประธาน พร้อมด้วย รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์
พ.ต.อ.อภิชาติ แจ้งจันทร์ / พ.ต.อ.มาโนชย์ พวงชมภู /พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ แก้วมณี / พ.ต.อ.ประภาส ปิยะมงคล / พ.ต.อ.ดุสิต สมจินดา / พ.ต.อ.สุจริต ปาณเล็ก /  พ.ต.อ.สุรพล มุ่งมา พงส.ผชช.ภ.จว.สุรินทร์ หัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่งในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมอบรมให้ความรู้ ตามโครงการตำรวจไทยใจสะอาด ละพิธีมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติและเหรียญที่ระลึก แก่ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 25 ก.พ.58 เวลา 12.30 น.
รายละเอียด      

   
ภารกิจการปฏิบัติราชการ ภ.จว.สุรินทร์
  • ผลการปฏิบัติที่ผ่านมา
  • มิถุนายน 2558
Content 1
       
       
       
3 มิถุนายน 2558
ประชุมลักลอบตัดไม้ 

พล.ต.ต.กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา
พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร-
ตำรวจร่วมประชุมการลักลอบตัดไม้
ห้องประชุมจอมสุรินทร์ เวลา 14.00 น. 
รายละเอียด      
4 มิถุนายน 2558
ครอบครองงาช้างโดยไม่ได้รับอนุญาต  

พล.ต.ต.กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา
อำนวยการการจับกุมผู้ต้องหากระทำผิด
ครอบครองงาช้างโดยไม่ได้รับอนุญาต
หน้าโรงเรียนบ้านสะกาด อ.สังขะ จว.สุรินทร์
เวลา 12.00 น. 
รายละเอียด      
3 มิถุนายน 2558
ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่า  

พล.ต.ต.กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา
พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร-
ตำรวจร่วมปฏิบัติการทวงผืนป่าคืนแผ่นดิน
ในเขตพื้นที่ที่จังหวัดสุรินทร์ เวลา 08.00 น. 
รายละเอียด      
3 มิถุนายน 2558
ปิดอบรมครู D.A.R.E.  

พล.ต.ต.กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา
พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร-
ตำรวจร่วมตักบาตรวันพระราชสมภพ 2 เม.ย.58
หน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
จว.สุรินทร์ เวลา 14.00 น. 
รายละเอียด      
       
   
 
 
 
 
 
     
  <<<< <<<<<<<< <<<< <<<< <<<< <<<<  เอกสารดาวน์โหลด >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> >>>>    
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
ราคาทองคำ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
     
     
     
     
ประกาศ - ประชาสัมพันธ์

- 4 มิ.ย.58 งานส่งกำลังบำรุง  ปรับปรุงห้องควบคุมผู้ต้องขังและห้องน้ำ รายละเอียด   เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 
- 20 เม.ย.58 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เลขคดีอาญา-จราจร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รายละเอียด   เอกสารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- 13 มี.ค.58   งานคดีและวินัย  ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ  รายละเอียด   เอกสารงานคดีและวินัย 
- 5 ม.ค.58     งานนโยบายและแผน  แผนปฏิบัติราชการ ภ.จว.สุรินทร์ ปีงบประมาณ 2558  รายละเอียด เอกสารงานการข่าว/นโยบายและแผน 
- 9 ธ.ค.57     งานส่งกำลังบำรุง ปรับปรุงห้องน้ำห้องควบคุมผู้ต้องหา สภ. 3 แห่ง คลิ๊กดูรายละเอียดที่ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
- 24 พ.ย.57   งานนโยบายและแผน โครงการประเมินประสิทธิภาพ สภ.และความเชื่อมั่น คลิ๊กดูรายละเอียดที่ เอกสาร นผ.
- 18 พ.ย.57   งานส่งกำลังบำรุง โครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน     คลิ๊กดูรายละเอียดที่ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 
- 18 พ.ย.57   งานส่งกำลังบำรุง โครงการก่อสร้างสภ.(ทดแทน) 3 แห่ง     คลิ๊กดูรายละเอียดที่ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 
- 8 พ.ย.57 คำสั่ง ภ.3 ที่ 1615/2557 ลง 4 พ.ย.57 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้น สัญญาบัตร ( นายร้อย 53)
- 7 พ.ย.2557 งานส่งกำลังบำรุง เรื่อง ร่างTOR ที่พักเรือนแถวประทวนและพลตำรวจ 10 คูหา
- 5 พ.ย.2557 งานนโยบายและแผน เรื่อง   ผลการสำรวจเจตคติด้านบทบาทหญิงชาย ของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2557  

ลงประกาศ โดย งาน 7 ฝอ. ภ.จว.สุรินทร์


เอกสาร การจัดซื้อ - จัดจ้าง  ประกวดรารา
**
       
4 มิถุนายน 2558 ประกาศปรับปรุงห้องควบคมผู้ต้องขังและห้องน้ำ 3 สภ. (สภ.ปราสาท / สภ.กาบเชิง / สภ.โชคนาสาม) 
สภ.ปราสาท สภ.กาบเชิง สภ.โชคนาสาม  
1.ประกาศการจ้างเหมา    Download 1.ประกาศการจ้างเหมา   Download 1.ประกาศการจ้างเหมา    Download  
2. ราคากลาง    Download 2. ราคากลาง    Download 2. ราคากลาง    Download  
3. เอกสารแนบท้ายประกาศ  3. เอกสารแนบท้ายประกาศ  3. เอกสารแนบท้ายประกาศ   
   3.1  เอกสารประกวดราคา  Download    3.1  เอกสารประกวดราคา  Download    3.1  เอกสารประกวดราคา  Download  
   3.2  แบบรูปรายการละเอียด  Download    3.2  แบบรูปรายการละเอียด  Download    3.2  แบบรูปรายการละเอียด  Download  
   3.3  ใบเสนอราคา  Download    3.3  ใบเสนอราคา  Download    3.3  ใบเสนอราคา  Download  
   3.4  แบบใบยื่นข้อเสนอการเสนอราคา Download    3.4  แบบใบยื่นข้อเสนอการเสนอราคา   Download    3.4  แบบใบยื่นข้อเสนอการเสนอราคา  Download  
   3.5  แบบสัญญาจ้าง  Download    3.5  แบบสัญญาจ้าง  Download    3.5  แบบสัญญาจ้าง Download  
   3.6  หนังสือค้ำประกันสัญญา  Download    3.6  หนังสือค้ำประกันสัญญา  Download    3.6  หนังสือค้ำประกันสัญญา  Download  
   3.7  บทนิยาม-จ้าง  Download    3.7  บทนิยาม-จ้าง  Download    3.7  บทนิยาม-จ้าง  Download  
   3.8  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และ 2  Download    3.8  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และ 2  Download    3.8  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และ 2  Download  
   3.9  ใบแจ้งปริมาณงาน  Download    3.9  ใบแจ้งปริมาณงาน  Download    3.9  ใบแจ้งปริมาณงาน  Download  
งาน ธุรการและกำลังพล
Content 2
งาน การข่าว/นโยบายและแผน
- 5 ม.ค.2558   แผนปฏิบัติราชการ ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2558  Download
 
 
 
 
งาน ส่งกำลังบำรุง
Content 4
งาน กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
Content 5
งาน งบประมาณและการเงิน
Content 8
งาน คดีและวินัย
       
- 13 มี.ค.2558   ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ข้าราชการตำรวจ      Download
งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • โปรแกรม
  • POLIS-อาญา
  • POLIS-จราจร
ข้อมูลจากระบบ POLIS
1. เลขคดีสุดท้ายคดี อาญา แยกรายปี พ.ศ. 2. เลขคดีสุดท้ายคดี อาญา ปีงบประมาณ    
  - ปี 2557   - ปีงบประมาณ 2557    
  - ปี 2556   - ปีงบประมาณ 2556    
  - ปี 2555   - ปีงบประมาณ 2555    
  - ปี 2554   - ปีงบประมาณ 2554    
  - ปี 2553   - ปีงบประมาณ 2553    
  - ปี 2552   - ปีงบประมาณ 2552    
  - ปี 2551   - ปีงบประมาณ 2551    
  - ปี 2550   - ปีงบประมาณ 2550    
  - ปี 2549   - ปีงบประมาณ 2549    
  - ปี 2548   - ปีงบประมาณ 2548    
  - ปี 2547   - ปีงบประมาณ 2547    
  - ปี 2546   - ปีงบประมาณ 2546    
  - ปี 2545   - ปีงบประมาณ 2545    
ข้อมูลจากระบบ POLIS
1. เลขคดีสุดท้ายคดี จราจร แยกรายปี พ.ศ. 2. เลขคดีสุดท้ายคดี จราจร ปีงบประมาณ    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
กองกำกับการสืบสวน
Content 10
กลุ่มงานสอบสวน
Content 11
 
       
 
จำนวนเข้าชม page counter ครั้ง
 
 
 
Google WWW ภ.จว.สุรินทร์
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร. 0-4451-1386 โทรสาร 0-4451-2512 
E-mail : surin@royalthaipolice.go.th
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-4451-9141 E-mail : infosurin@royalthaipolice.go.th