เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน
 
หน่วยในสังกัด
 
พล.ต.ต.ถวาย  บูรณรักษ์  
ผบก.ภ.จว.สุรินทร์  
  ผลการปฏิบัติราชการ ของ ภ.จว.สุรินทร์
หน่วยงานสำคัญ
  • ผลการปฏิบัติราชการ เดือน มิถุนายน 2560
ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานในรอบเดือน มิถุนายน 2560
30 มิถุนายน  2560     
รักษาความสงบเรียบร้อย/อำนวยความสะดวกการจราจร ผู้แทนพระองค์ฯ สภ.เขวาสินรินทร์
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.ปราสาท และหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอปราสาท ให้การต้อนรับและ รักษาความสงบเรียบร้อย/ อำนวยความสะดวก การจราจร ให้แก่คณะผู้แทนพระองค์ฯเป็นผู้อัญเชิญของพระราชทาน แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2560 ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ณ โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ รายละเอียด
 
30 มิถุนายน  2560     
รักษาความสงบเรียบร้อย/อำนวยความสะดวกการจราจร ผู้แทนพระองค์ฯ สภ.ปราสาท
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.ปราสาท และหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอปราสาท ให้การต้อนรับและ รักษาความสงบเรียบร้อย/ อำนวยความสะดวก การจราจร ให้แก่คณะผู้แทนพระองค์ฯเป็นผู้อัญเชิญของพระราชทาน แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2560 ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ณ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด
 
29 มิถุนายน  2560     
ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการตรวจตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชน
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการตรวจตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของ  สถานีตำรวจ ในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์ ณ ห้องประชุมเกียรติศักดิ์ รักวินัย ภ.จว.สุรินทร์ รายละเอียด
 
29 มิถุนายน  2560     
ตรวจเยี่ยมการยกระดับบริการประชาชน สภ.จอมพระ
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ตรวจเยี่ยม สภ.จอมพระ พบ ร.ต.อ.สถิตย์ คำแก้ว รอง สวป.สภ.จอมพระ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.จอมพระ ให้การต้อนรับพร้อมรายงานเหตุการณ์ปกติ  รายละเอียด
 
28 มิถุนายน  2560     
ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินท์
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์ ร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมเกียรติศักดิ์ รักษ์วินัย ภ.จว.สุรินทร์ รายละเอียด
 
28 มิถุนายน  2560     
การประกวดการฝึก ประจำปี 2560
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พ.ต.อ.พรชัย นลวชัย รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ และ หน.สภ.ฯ ร่วมต้อนรับ พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3 พร้อม คกก.การออกตรวจการประกวดการฝึก ประจำปี 2560 ของ ภ.3 โดยมีข้าราชการตำรวจสังกัด สภ.เมืองสุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์ และ สภ.แนงมุด เข้าร่วมประกวดฯ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (สวนใหม่) อ.เมือง จว.สุรินทร์ รายละเอียด
 
26 มิถุนายน  2560     
บันทึกเทปโทรทัศน์กับคณะ ภ.3 ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
     พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กับคณะ ภ.3 เพื่อถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ห้องแสดง อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ขอนแก่น ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จว.ขอนแก่น รายละเอียด
 
22 มิถุนายน  2560     
อบรมปรับทัศนคติตามแนวทางยกระดับการให้บริการประชาชน
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมโครงการอบรมปรับทัศนคติตามแนว ทางยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจ ของตำรวจภูธรภาค 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ ศฝร.ภ.3  รายละเอียด
 
21 มิถุนายน  2560     
ประชุมบริหาร ภ.3 ประจำเดือนมิถุนายน 2560
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, ผกก.ฝอ.ฯ, ผกก.สืบสวนฯ และ หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมประชุมบริหาร ภ.3 ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ ศฝร.ภ.3 พร้อมได้รับเกียรติเข้ารับมอบเกียรติบัตรนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาภายใน ตร.ประจำปี 2560 จาก พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร ผบช.ภ.3 รายละเอียด
 
13 มิถุนายน  2560     
ประชุมบริหารตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.อภิชาติ แจ้งจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.สมเจตน์ กาบคำ รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.พรชัย นลวชัย รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.ดุสิต สมจินดา รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้ประชุมบริหารสั่งการข้อราชการให้กับ หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์ ณ ห้องประชุมเกียรติศักดิ์รักษ์วินัย ชั้น 3 อาคาร ภ.จว.สุรินทร์  รายละเอียด
 
13 มิถุนายน  2560     
ประชุมมอบนโยบายผู้มารับตำแหน่งใหม่
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.อภิชาติ แจ้งจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.สมเจตน์ กาบคำ รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.พรชัย นลวชัย รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.ดุสิต สมจินดา รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้ประชุมมอบนโยบายให้กับข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์ ณ ห้องประชุมเกียรติศักดิ์รักษ์วินัย ชั้น 3 อาคาร ภ.จว.สุรินทร์ รายละเอียด
 
 
บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
       
       
       
       
     
 
 
           
    page counter     
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร. 0-4451-1386 โทรสาร 0-4451-2512 E-mail : [email protected]
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-4451-9141 E-mail : [email protected]