เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน
 
หน่วยในสังกัด
 
พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ  
ผบก.ภ.จว.สุรินทร์  
  ผลการปฏิบัติราชการ ของ ภ.จว.สุรินทร์
หน่วยงานสำคัญ
  • ผลการปฏิบัติราชการ เดือน เมษายน 2561
ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานในรอบเดือน เมษายน 2561
18 เมษายน  2561     
ประชุมบริหาร ตำรวจภูธรภาค 3 ประจำเดือน เมษายน 2561
   พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.พรชัย นลวชัย รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.เอกชัย ปรัชญาวุฒิรัตน์ และ หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชา ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคาร ศฝร.ภ.3 และประชุมบริหาร ภ.3 ประจำเดือน เม.ย.61 ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ ศฝร.ภ.3 โดยมี พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบช.ภ.3 เป็นประธาน   รายละเอียด
 
15 เมษายน  2561     
ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ตู้ยามบ้านน้อย สภ.เมืองที
   พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ จุดตรวจตู้ยามบ้านน้อย ของ สภ.เมืองที พบ พ.ต.อ.พิษณุ พรานพนัส ผกก.สภ.เมืองที เจ้าหน้าที่ตำรวจ,ฝ่ายปกครอง, อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ พร้อมกันนี้ได้กำชับให้ถือ ปฏิบัติตามนโยบายผู้บังคับบัญชาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และได้มอบอาหารและน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ ประจำจุดตรวจ เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  รายละเอียด
 
15 เมษายน  2561     
ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 หน้าหนองปะอาว สภ.ปราสาท
   ล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาล สงกรานต์ ประจำปี 2561 จุดตรวจหน้าหนองปะอาว ต.กังแอน อ.ปราสาท ของ สภ.ปราสาท เจ้าหน้าที่ตำรวจ, ทหาร,ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุข อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ  กำชับให้ถือปฏิบัติตาม นโยบายผู้บังคับบัญชา  ละได้มอบอาหารและน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจ  รายละเอียด
 
15 เมษายน  2561     
ตรวจเยี่ยมตรวจเยี่ยม สภ.ปราสาท กำชับการปฏิบัติราชการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
   พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ เดินทางมาเยี่ยม สภ.ปราสาท พบ ผกก.สภ.ปราสาท และข้าราชการตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ และได้สั่งการพร้อมกำชับการปฏิบัติหน้าที่  รายละเอียด
 
15 เมษายน  2561     
ตรวจเยี่ยม สภ.ทุ่งมน กำชับการปฏิบัติราชการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
   พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.ทุ่งมน พบ ผกก.สภ.ทุ่งมน, รอง ผกก.ป. สภ.ทุ่งมน และข้าราชการตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ และได้สั่งการพร้อมกำชับ การปฏิบัติหน้า   รายละเอียด
 
15 เมษายน  2561     
ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ตู้ยาม 641 สภ.ปราสาท
   พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการ ประชาชนช่วงเทศกาล สงกรานต์ ประจำปี 2561 จุดตรวจ 641 ถ.สาย 214 กม.เทศบาล ต.กังแอน ของ สภ.ปราสาท เจ้าหน้าที่ตำรวจ, ทหาร,ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุข อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ  กำชับให้ถือปฏิบัติตาม นโยบายผู้บังคับบัญชา  ละได้มอบอาหารและน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจ  รายละเอียด
 
15 เมษายน  2561     
ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ตู้ยามทรายแก้ว
   พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ จุดตรวจตู้ยามทรายแก้ว สภ.สวาย เจ้าหน้าที่ตำรวจ,ทหาร,ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุข อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ ได้มอบอาหารและน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ รายละเอียด
 
4 เมษายน  2561     
ประชุม ศป.ปส. (ศูนย์ป้องกัยปรามปรามยาเสพติด) ประจำปี 2561
   พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ประธานการประชุม พร้อมด้วย หน.สภ.ในสังกัด หน.ชป.สภ.ในสังกัดฝอ.ศอ.ปส.ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมประชุมสรุปผลการ ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด รอบ 6 เดือนแรกปี งปม.256 และมอบเงินรางวัลแก่ ชป.ที่มีผลการปฏิบัติเข้าหลักเกณฑ์ ณ ห้องประชุมเกียรติศักดิ์ รักษ์วินัย ภ.จว.สุรินทร์  รายละเอียด
 
4 เมษายน  2561     
ประชุม ศปก.ภ.๓ ผ่านทางระบบ VDO conference
   พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ศปก.ภ.3 ประจำสัปดาห์ กับ ศปก.ภ.๓ ผ่านทางระบบ VDO conference ณ ห้องประชุมเกียรติศักดิ์ รักษ์วินัย โดยมี พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบช.ภ.๓ เป็นประธาน   รายละเอียด
 
3 เมษายน  2561     
ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561
   พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้าง อาชญากรรมในช่วง เทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 โดยมีหน่วยราชการ หน่วยสนับสนุน และภาคเอกชนในพื้นที่ รวมจำนวน 260 นาย วมปล่อยแถวในครั้งนี้ ณ ลานหน้าอาคารที่ทำการ สภ.เมืองสุรินทร์ อ.เมือง จว.สุรินทร์   รายละเอียด
 
 
บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
page counter 
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร. 0-4451-1386 โทรสาร 0-4451-2512 E-mail : [email protected]
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-4451-9141 E-mail : [email protected]