บริการดุจญาติ เด็ดขาดกับผู้ร้าย มุ่งหมายประสิทธิผล ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
พล.ต.ต.กาญจน์พศ   ชัยศิริชาญพนา
ผบก.ภ.จว.สุรินทร์
 
บัญชี G-mail ภ.3
Facebook ภ.จว.สุรินทร์
แบบสำรวจการพัฒนาองค์กร
หน่วยงานสำคัญ
 
 
 
ภารกิจถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์
 
 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
พล.ต.ต.กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ถวายความปลอดภัย 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ส่วนพระองค์ ณ วัดป่าชัยมงคล อ.เขวาสินรินทร์ จว.สุรินทร์ วันที่ 1 ก.พ.58
พ.ต.อ.มาโนชย์ พวงชมภู รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ถวายความปลอดภัย 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ส่วนพระองค์ ณ วัดป่าชัยมงคล อ.เขวาสินรินทร์ จว.สุรินทร์ วันที่ 31 ม.ค.58
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
พล.ต.ต.กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ถวายความปลอดภัย 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดป่าชัยมงคล อ.เขวาสินรินทร์ จว.สุรินทร์ วันที่ 2 พ.ย.57   
พล.ต.ต.กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พื้นที่ สุรินทร์ บุรีรัมย์ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และ ขอนแก่น ระหว่าง 27-29 พ.ย.2557 และประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับโครงการชลประทานสุรินทร์
   
ภารกิจการปฏิบัติราชการ ภ.จว.สุรินทร์
  • ผลการปฏิบัติที่ผ่านมา
  • กุมภาพันธ์ 2558
Content 1
       
       
       
       
1 กุมภาพันธ์ 2558
ถวายความปลอดภัย  

พล.ต.ต.กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา
พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ถปภ.
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
ณ วัดระไซร์  เวลา 11.00 น. 
รายละเอียด      
5 กุมภาพันธ์ 2558
รอง ผบช.ภ.3 ตรวจราชการ 

พล.ต.ต.เติมพงษ์  สิทธิประเสริฐ รอง ผบช.ภ.3
เดินทางมาตรวจราชการ กำชับการปฏิบัติราชการ
ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 ณ ภ.จว.สุรินทร์ เวลา 14.30 น. 
รายละเอียด      
   
 
 
 
 
 
     
  <<<< <<<<<<<< <<<< <<<< <<<< <<<<  เอกสารดาวน์โหลด >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> >>>>    
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
ราคาทองคำ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
     
     
     
     
ประกาศ - ประชาสัมพันธ์

- 5 ม.ค.58  งานนโยบายและแผน  แผนปฏิบัติราชการ ภ.จว.สุรินทร์ ปีงบประมาณ 2558  รายละเอียด เอกสารงานการข่าว/นโยบายและแผน 
- 9 ธ.ค.57 งานส่งกำลังบำรุง ปรับปรุงห้องน้ำห้องควบคุมผู้ต้องหา สภ. 3 แห่ง คลิ๊กดูรายละเอียดที่ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
- 24 พ.ย.57 งานนโยบายและแผน โครงการประเมินประสิทธิภาพ สภ.และความเชื่อมั่น คลิ๊กดูรายละเอียดที่ เอกสาร นผ.
- 18 พ.ย.57 งานส่งกำลังบำรุง โครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน     คลิ๊กดูรายละเอียดที่ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 
- 18 พ.ย.57 งานส่งกำลังบำรุง โครงการก่อสร้างสภ.(ทดแทน) 3 แห่ง     คลิ๊กดูรายละเอียดที่ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 
- 8 พ.ย.57 คำสั่ง ภ.3 ที่ 1615/2557 ลง 4 พ.ย.57 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้น สัญญาบัตร ( นายร้อย 53)
- 7 พ.ย.2557 งานส่งกำลังบำรุง เรื่อง ร่างTOR ที่พักเรือนแถวประทวนและพลตำรวจ 10 คูหา
- 5 พ.ย.2557 งานนโยบายและแผน เรื่อง   ผลการสำรวจเจตคติด้านบทบาทหญิงชาย ของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2557  

ลงประกาศ โดย งาน 7 ฝอ. ภ.จว.สุรินทร์


เอกสาร การจัดซื้อ - จัดจ้าง  ประกวดรารา
Content 9
       
       
       
       
       
งาน ธุรการและกำลังพล
Content 2
งาน การข่าว/นโยบายและแผน
- 5 ม.ค.2558   แผนปฏิบัติราชการ ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2558  Download
 
 
 
 
งาน ส่งกำลังบำรุง
Content 4
งาน กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
Content 5
งาน งบประมาณและการเงิน
Content 8
งาน คดีและวินัย
Content 6
งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
Content 7
กองกำกับการสืบสวน
Content 10
กลุ่มงานสอบสวน
Content 11
 
       
 
จำนวนเข้าชม page counter ครั้ง
 
 
 
Google WWW ภ.จว.สุรินทร์
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินท์ 32000
โทร. 0-4451-1386 โทรสาร 0-4451-2512 
E-mail : surin@royalthaipolice.go.th
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-4451-9141 E-mail : infosurin@royalthaipolice.go.th