บริการดุจญาติ เด็ดขาดกับผู้ร้าย มุ่งหมายประสิทธิผล ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
พล.ต.ต.กาญจน์พศ   ชัยศิริชาญพนา
ผบก.ภ.จว.สุรินทร์
 
บัญชี G-mail ภ.3
Facebook ภ.จว.สุรินทร์
แบบสำรวจการพัฒนาองค์กร
หน่วยงานสำคัญ
 
 
 
ภารกิจถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์
 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
พล.ต.ต.กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ถวายความปลอดภัย 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ส่วนพระองค์ ณ เรือนรับรองห้วยเสนง จว.สุรินทร์ วันที่ 6 เม.ย.58
พล.ต.ต.กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ถวายความปลอดภัย 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ส่วนพระองค์ ณ ศูนย์ OTOP อ.เขวาสินรินทร์ จว.สุรินทร์ วันที่ 8 เม.ย.58
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
พล.ต.ต.กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ถวายความปลอดภัย 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ส่วนพระองค์ ณ วัดป่าชัยมงคล อ.เขวาสินรินทร์ จว.สุรินทร์ วันที่ 1 ก.พ.58
พ.ต.อ.มาโนชย์ พวงชมภู รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ถวายความปลอดภัย 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ส่วนพระองค์ ณ วัดป่าชัยมงคล อ.เขวาสินรินทร์ จว.สุรินทร์ วันที่ 31 ม.ค.58
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
พล.ต.ต.กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ถวายความปลอดภัย 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดป่าชัยมงคล อ.เขวาสินรินทร์ จว.สุรินทร์ วันที่ 2 พ.ย.57   
พล.ต.ต.กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พื้นที่ สุรินทร์ บุรีรัมย์ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และ ขอนแก่น ระหว่าง 27-29 พ.ย.2557 และประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับโครงการชลประทานสุรินทร์
   
โครงการตำรวจไทยใจสะอาด
       
 

25 กุมภาพันธ์ 2558
พล.ต.ต.กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ประธาน พร้อมด้วย รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์
พ.ต.อ.อภิชาติ แจ้งจันทร์ / พ.ต.อ.มาโนชย์ พวงชมภู /พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ แก้วมณี / พ.ต.อ.ประภาส ปิยะมงคล / พ.ต.อ.ดุสิต สมจินดา / พ.ต.อ.สุจริต ปาณเล็ก /  พ.ต.อ.สุรพล มุ่งมา พงส.ผชช.ภ.จว.สุรินทร์ หัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่งในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมอบรมให้ความรู้ ตามโครงการตำรวจไทยใจสะอาด ละพิธีมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติและเหรียญที่ระลึก แก่ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 25 ก.พ.58 เวลา 12.30 น.
รายละเอียด      

   
ภารกิจการปฏิบัติราชการ ภ.จว.สุรินทร์
  • ผลการปฏิบัติที่ผ่านมา
  • เมษายน 2558
Content 1
24 เมษายน 2558
จับกุมลักทรัพย์(น้ำมันเชื้อเพลิง)  

พล.ต.ต.กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา
พร้อม ชุดปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม ภ.จว.สุรินทร์ จับกุมผู้ต้องหา
ลักทรัพย์น้ำมันเชื้อเพลิง พื้นที่ สภ.โชคนาสาม
เวลา 08.00 น. 
รายละเอียด     
   
15 เมษายน 2558
ผบช.ภ.3 ตรวจการจราจรทางอากาศ  

พล.ต.ท.พิสัณห์ จุลดิลก ผบช.ภ.3
พร้อม ผบก.ฯ / รอง ผบก.ฯ/ ตรวจสภาพ
การจราจรทางอากาศ พื้นที่ จว.สุรินทร์
โดยใช้อากาศยานจากกองบินตำรวจ
เวลา 14.45 น. 
รายละเอียด     
23 เมษายน 2558
ตรวจยึดยานพาหนะ ฯ  

พล.ต.ต.กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา
พร้อม ชุดปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม ภ.จว.สุรินทร์ ตรวจยึดพาหนะ
จำนำผิดกฏหมาย พื้นที่ สภ.กาบเชิง
เวลา 11.30 น. 
รายละเอียด     
10 เมษายน 2558
ประชุมบริหาร เม.ย.2558  

พล.ต.ต.กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา
พร้อม รอง ผบก. / หน.สภ. /หน่วยตำรวจ
ประชุมบริหารมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ
ณ ห้องประชุมเกียรติศักดิ์รักษ์วินัย ภ.จว.สุรินทร์
เวลา 13.00 น. 
รายละเอียด     
10 เมษายน 2558
ภ.จว.สุรินทร์ จัดพิธีรดน้ำขอพร  

พล.ต.ต.กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา
พร้อม รอง ผบก. / หน.สภ. /หน่วยตำรวจ
ร่วมกันจัดพิธีรดน้ำขอพรเทศกาลสงกรานต์
ณ ชั้น 1 อาคารที่ทำการ ภ.จว.สุรินทร์
เวลา 16.30 น. 
รายละเอียด     
9 เมษายน 2558
ส่งเสด็จ-ถวายความปลอดภัย

พล.ต.ต.กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา
พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ
คณะแม่บ้าน ส่งเสด็จ/ถวายความปลอดภัย
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิยาทรกิติคุณ
ณ พระตำหนักเรือนรับรองห้วยเสนง จว.สุรินทร์
เวลา 16.00 น. 
รายละเอียด      
9 เมษายน 2558
ระดมกวาดล้างอาชญากรรม  

พล.ต.ต.กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา
พร้อมกับ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผวจ.สุรินทร์
ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม
ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี .จว.สุรินทร์
เวลา 19.00 น. 
รายละเอียด      
6 เมษายน 2558
รับเสด็จ-ถวายความปลอดภัย  

พล.ต.ต.กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา
พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ
คณะแม่บ้าน รับเสด็จ/ถวายความปลอดภัย
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิยาทรกิติคุณ
ณ พระตำหนักเรือนรับรองห้วยเสนง จว.สุรินทร์
เวลา 16.30 น. 
รายละเอียด      
8 เมษายน 2558
ถวายความปลอดภัย OTP เขวาสินรินทร์  

พล.ต.ต.กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา
ถวายความปลอดภัย พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าอทิยาทรกิติคุณ
ณ ศูนย์ OTOP บ้านโชค เขวาสินรินทร์
.จว.สุรินทร์ เวลา 16.15 น. 
รายละเอียด      
4 เมษายน 2558
ประชุมถวายความปลอดภัย  

พล.ต.ต.กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา
ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติ ถปภ.
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิยาทรกิติคุณ
ณ ห้องประชุมเกียรติศักดิ์รักษ์วินัย ภ.จว.สุรินทร์
เวลา 13.00 น. 
รายละเอียด      
6 เมษายน 2558
วันจักรี  

พล.ต.ต.กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา
พร้อม หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน
ร่วมงานพระราชพิธีวันจักรี
ณ หอประชุม อบจ.สุรินทร์ จว.สุรินทร์
เวลา 08.30 น. 
รายละเอียด      
2 เมษายน 2558
ประชุมรับสถานการณ์จราจรสงกรานต์ 58  

พล.ต.ต.กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา
มอบนโยบายการปฏิบัติอำนวยความสะดวก
การจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ 58
ณ ห้องวิจัยกรณี ภ. จว.สุรินทร์
เวลา 15.00 น. 
รายละเอียด      
2 เมษายน 2558
จุดเทียนถวายพระพรชัย  

พล.ต.ต.กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา
พร้อม หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน
ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัย-ถวายราชสดุดี
หน้า ศาลากลาง จว.สุรินทร์
เวลา 18.00 น. 
รายละเอียด      
2 เมษายน 2558
ตักบาตรวันเฉลิมพระชนม์ ฯ  

พล.ต.ต.กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา
พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร-
ตำรวจร่วมตักบาตรวันพระราชสมภพ 2 เม.ย.58
หน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ เวลา 07.00 น. 
รายละเอียด      
2 เมษายน 2558
ตรวจพื้นที่รอบด่านช่องจอม  

พล.ต.ต.กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา
มอบนโยบายการปฏิบัติความมั่นคงตามแนว
ชายแดน ณ ฐานปฏิบัติการไผทพิทักษ์
ต.ด่าน อ.กาบเชิง จว.สุรินทร์
เวลา 10.00 น. 
รายละเอียด      
1 เมษายน 2558
รอง ผบช.ภ.3 ตรวจราขการงานจเร ตร.  

พล.ต.ต.สุรพล  แก้วขาว รอง ผบช.ภ.3
ประชุมการตรวจราชการ ภ.จว.สุรินทร์
ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัด
เวลา 09.00 น. 
รายละเอียด      
1 เมษายน 2558
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 1/2558  

พ.ต.อ.อภิชาติ  แจ้งจันทร์ รอง ผบก.ฯ
พร้อมด้วย ขรก.ตำรวจ ร่วมทดสอบสมรรถภาพ
ประจำปี ครั้งที่ 1/2558 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ จว.สุรินทร์ เวลา 14.00 น. 
รายละเอียด      
       
   
 
 
 
 
 
     
  <<<< <<<<<<<< <<<< <<<< <<<< <<<<  เอกสารดาวน์โหลด >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> >>>>    
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
ราคาทองคำ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
     
     
     
     
ประกาศ - ประชาสัมพันธ์

- 20 เม.ย.58 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เลขคดีอาญา-จราจร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รายละเอียด   เอกสารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- 13 มี.ค.58   งานคดีและวินัย  ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ  รายละเอียด   เอกสารงานคดีและวินัย 
- 5 ม.ค.58     งานนโยบายและแผน  แผนปฏิบัติราชการ ภ.จว.สุรินทร์ ปีงบประมาณ 2558  รายละเอียด เอกสารงานการข่าว/นโยบายและแผน 
- 9 ธ.ค.57     งานส่งกำลังบำรุง ปรับปรุงห้องน้ำห้องควบคุมผู้ต้องหา สภ. 3 แห่ง คลิ๊กดูรายละเอียดที่ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
- 24 พ.ย.57   งานนโยบายและแผน โครงการประเมินประสิทธิภาพ สภ.และความเชื่อมั่น คลิ๊กดูรายละเอียดที่ เอกสาร นผ.
- 18 พ.ย.57   งานส่งกำลังบำรุง โครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน     คลิ๊กดูรายละเอียดที่ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 
- 18 พ.ย.57   งานส่งกำลังบำรุง โครงการก่อสร้างสภ.(ทดแทน) 3 แห่ง     คลิ๊กดูรายละเอียดที่ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 
- 8 พ.ย.57 คำสั่ง ภ.3 ที่ 1615/2557 ลง 4 พ.ย.57 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้น สัญญาบัตร ( นายร้อย 53)
- 7 พ.ย.2557 งานส่งกำลังบำรุง เรื่อง ร่างTOR ที่พักเรือนแถวประทวนและพลตำรวจ 10 คูหา
- 5 พ.ย.2557 งานนโยบายและแผน เรื่อง   ผลการสำรวจเจตคติด้านบทบาทหญิงชาย ของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2557  

ลงประกาศ โดย งาน 7 ฝอ. ภ.จว.สุรินทร์


เอกสาร การจัดซื้อ - จัดจ้าง  ประกวดรารา
Content 9
       
       
       
       
       
งาน ธุรการและกำลังพล
Content 2
งาน การข่าว/นโยบายและแผน
- 5 ม.ค.2558   แผนปฏิบัติราชการ ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2558  Download
 
 
 
 
งาน ส่งกำลังบำรุง
Content 4
งาน กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
Content 5
งาน งบประมาณและการเงิน
Content 8
งาน คดีและวินัย
       
- 13 มี.ค.2558   ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ข้าราชการตำรวจ      Download
งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • โปรแกรม
  • POLIS-อาญา
  • POLIS-จราจร
ข้อมูลจากระบบ POLIS
1. เลขคดีสุดท้ายคดี อาญา แยกรายปี พ.ศ. 2. เลขคดีสุดท้ายคดี อาญา ปีงบประมาณ    
  - ปี 2557   - ปีงบประมาณ 2557    
  - ปี 2556   - ปีงบประมาณ 2556    
  - ปี 2555   - ปีงบประมาณ 2555    
  - ปี 2554   - ปีงบประมาณ 2554    
  - ปี 2553   - ปีงบประมาณ 2553    
  - ปี 2552   - ปีงบประมาณ 2552    
  - ปี 2551   - ปีงบประมาณ 2551    
  - ปี 2550   - ปีงบประมาณ 2550    
  - ปี 2549   - ปีงบประมาณ 2549    
  - ปี 2548   - ปีงบประมาณ 2548    
  - ปี 2547   - ปีงบประมาณ 2547    
  - ปี 2546   - ปีงบประมาณ 2546    
  - ปี 2545   - ปีงบประมาณ 2545    
ข้อมูลจากระบบ POLIS
1. เลขคดีสุดท้ายคดี จราจร แยกรายปี พ.ศ. 2. เลขคดีสุดท้ายคดี จราจร ปีงบประมาณ    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
กองกำกับการสืบสวน
Content 10
กลุ่มงานสอบสวน
Content 11
 
       
 
จำนวนเข้าชม page counter ครั้ง
 
 
 
Google WWW ภ.จว.สุรินทร์
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร. 0-4451-1386 โทรสาร 0-4451-2512 
E-mail : surin@royalthaipolice.go.th
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-4451-9141 E-mail : infosurin@royalthaipolice.go.th