เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน
 
หน่วยในสังกัด
 
พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ  
ผบก.ภ.จว.สุรินทร์  
  ผลการปฏิบัติราชการ ของ ภ.จว.สุรินทร์
หน่วยงานสำคัญ
  • เมษายน 2561
  • ผลการปฏิบัติราชการ เดือน พฤษภาคม 2561
  • ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานในรอบเดือน เมษายน 2561
18 เมษายน  2561     
ประชุมบริหาร ตำรวจภูธรภาค 3 ประจำเดือน เมษายน 2561
   พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.พรชัย นลวชัย รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.เอกชัย ปรัชญาวุฒิรัตน์ และ หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชา ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคาร ศฝร.ภ.3 และประชุมบริหาร ภ.3 ประจำเดือน เม.ย.61 ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ ศฝร.ภ.3 โดยมี พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบช.ภ.3 เป็นประธาน   รายละเอียด
 
15 เมษายน  2561     
ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ตู้ยามบ้านน้อย สภ.เมืองที
   พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ จุดตรวจตู้ยามบ้านน้อย ของ สภ.เมืองที พบ พ.ต.อ.พิษณุ พรานพนัส ผกก.สภ.เมืองที เจ้าหน้าที่ตำรวจ,ฝ่ายปกครอง, อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ พร้อมกันนี้ได้กำชับให้ถือ ปฏิบัติตามนโยบายผู้บังคับบัญชาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และได้มอบอาหารและน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ ประจำจุดตรวจ เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  รายละเอียด
 
15 เมษายน  2561     
ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 หน้าหนองปะอาว สภ.ปราสาท
   ล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาล สงกรานต์ ประจำปี 2561 จุดตรวจหน้าหนองปะอาว ต.กังแอน อ.ปราสาท ของ สภ.ปราสาท เจ้าหน้าที่ตำรวจ, ทหาร,ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุข อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ  กำชับให้ถือปฏิบัติตาม นโยบายผู้บังคับบัญชา  ละได้มอบอาหารและน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจ  รายละเอียด
 
15 เมษายน  2561     
ตรวจเยี่ยมตรวจเยี่ยม สภ.ปราสาท กำชับการปฏิบัติราชการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
   พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ เดินทางมาเยี่ยม สภ.ปราสาท พบ ผกก.สภ.ปราสาท และข้าราชการตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ และได้สั่งการพร้อมกำชับการปฏิบัติหน้าที่  รายละเอียด
 
15 เมษายน  2561     
ตรวจเยี่ยม สภ.ทุ่งมน กำชับการปฏิบัติราชการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
   พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.ทุ่งมน พบ ผกก.สภ.ทุ่งมน, รอง ผกก.ป. สภ.ทุ่งมน และข้าราชการตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ และได้สั่งการพร้อมกำชับ การปฏิบัติหน้า   รายละเอียด
 
15 เมษายน  2561     
ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ตู้ยาม 641 สภ.ปราสาท
   พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการ ประชาชนช่วงเทศกาล สงกรานต์ ประจำปี 2561 จุดตรวจ 641 ถ.สาย 214 กม.เทศบาล ต.กังแอน ของ สภ.ปราสาท เจ้าหน้าที่ตำรวจ, ทหาร,ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุข อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ  กำชับให้ถือปฏิบัติตาม นโยบายผู้บังคับบัญชา  ละได้มอบอาหารและน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจ  รายละเอียด
 
15 เมษายน  2561     
ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ตู้ยามทรายแก้ว
   พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ จุดตรวจตู้ยามทรายแก้ว สภ.สวาย เจ้าหน้าที่ตำรวจ,ทหาร,ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุข อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ ได้มอบอาหารและน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ รายละเอียด
 
4 เมษายน  2561     
ประชุม ศป.ปส. (ศูนย์ป้องกัยปรามปรามยาเสพติด) ประจำปี 2561
   พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ประธานการประชุม พร้อมด้วย หน.สภ.ในสังกัด หน.ชป.สภ.ในสังกัดฝอ.ศอ.ปส.ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมประชุมสรุปผลการ ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด รอบ 6 เดือนแรกปี งปม.256 และมอบเงินรางวัลแก่ ชป.ที่มีผลการปฏิบัติเข้าหลักเกณฑ์ ณ ห้องประชุมเกียรติศักดิ์ รักษ์วินัย ภ.จว.สุรินทร์  รายละเอียด
 
4 เมษายน  2561     
ประชุม ศปก.ภ.๓ ผ่านทางระบบ VDO conference
   พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ศปก.ภ.3 ประจำสัปดาห์ กับ ศปก.ภ.๓ ผ่านทางระบบ VDO conference ณ ห้องประชุมเกียรติศักดิ์ รักษ์วินัย โดยมี พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบช.ภ.๓ เป็นประธาน   รายละเอียด
 
3 เมษายน  2561     
ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561
   พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้าง อาชญากรรมในช่วง เทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 โดยมีหน่วยราชการ หน่วยสนับสนุน และภาคเอกชนในพื้นที่ รวมจำนวน 260 นาย วมปล่อยแถวในครั้งนี้ ณ ลานหน้าอาคารที่ทำการ สภ.เมืองสุรินทร์ อ.เมือง จว.สุรินทร์   รายละเอียด
 
ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
     
15 พฤษภาคม  2561     
กองตรวจราชการ 3 จเรตำรวจ  ตรวจราชการประจำปี ภ.จว.สุรินทร์
  พล.ต.ท.รัฐพงษ์ ยิ้มใหญ่ จตร. , พล.ต.ต.ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์ ผบก.กต.3 จต. พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการ งาน จต. ในพื้นที่ ภ.จว.สุรินทร์ โดยมี พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณลานด้านหน้า สภ.เมืองสุรินทร์    รายละเอียด
 
14 พฤษภาคม  2561     
รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
  พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมคณะแม่บ้านตำรวจ ภ.จว.สุรินทร์และข้าราชการทุก กระทรวง ทบวง กรม ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติ พระกรณียกิจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์     รายละเอียด
 
7 พฤษภาคม  2561     
ประชุมเตรียมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร ครม.สัญจร ครั้งที่ 3/2561
  พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พ.ต.อ.สมเจตน์ กาบคำ พ.ต.อ.พรชัย นลวชัย พ.ต.อ.สุจริต ปาณเล็ก พ.ต.อ.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมรับ-ส่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่ การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร พื้นที่ อ.กาบเชิง และ บ้านท่าสว่าง  รายละเอียด
 
4 พฤษภาคม  2561     
ประชุมเตรียมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร ครม.สัญจร ครั้งที่ 3/2561
  พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พ.ต.อ.สมเจตน์ กาบคำ พ.ต.อ.พรชัย นลวชัย พ.ต.อ.สุจริต ปาณเล็ก พ.ต.อ.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้องในการรักษา ความปลอดภัย การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ร่วมประชุมเตรียมการรักษาความปลอดภัยและอำนวย ความสะดวกการจราจร ครม.สัญจร   รายละเอียด
 
4 พฤษภาคม  2561     
ผบช.ภ.3 ตรวจพื้นที่บ้านท่าสว่าง เตรียมรับ ครม.สัญจร ครั้งที่ 3/2561
  พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบช.ภ.3 เดินทางตรวจพื้นที่ตรียมความพร้อมในภารกิจรักษาความปลอดภัย พณฯนายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดการเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ณ บ้านท่าสว่าง โดยมี พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ใ ห้การต้อนรับ  รายละเอียด
 
4 พฤษภาคม  2561     
ผบช.ภ.3 ตรวจพื้นที่ด่านช่องจอม กาบเชิงเตรียมรับ ครม.สัญจร ครั้งที่ 3/2561
  พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบช.ภ.3 เดินทางตรวจพื้นที่ อ.กาบเชิงฯโดยมี พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อม พ.ต.อ.พรชัย นลวชัย รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ห้การต้อนรับและ ร่วมตรวจพื้นที่ ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์  รายละเอียด
 
2 พฤษภาคม  2561     
ตรวจพื้นที่บ้านท่าสว่าง เตรียมรับ ครม.สัญจร ครั้งที่ 3/2561
  พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.สุจริต ปาณเล็ก รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.สมภพ สังข์กรทอง รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ และ หน.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี และคณะ ณ บ้านท่าสว่าง ม.1 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จว.สุรินทร์  รายละเอียด
 
2 พฤษภาคม  2561     
รอง ผบช.ภ.3 ประชุมติดตามการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจในจังหวัดสุรินทร์
  พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.๓ ประธาน การประชุมสรุปผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตาม แนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจของ ภ.๓ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ , พ.ต.อ.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์,หน.สภ.ในสังกัด,ฝ่ายอำนวย ภ.จว.สุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องเกียรติศักดิ์ รักษ์วินัย ชั้น 3 อาคาร ภ.จว.สุรินทร์  รายละเอียด
 
1 พฤษภาคม  2561     
ประชุมหารือการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2561
  พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พ.ต.อ.สุจริต ปาณเล็ก รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พ.ต.อ.สมภพ สังข์กรทอง รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ และ พ.ต.ท.ภูริต สุริยะ สว.ฝอ.(นผ.) เข้าร่วมประชุมหารือการลง พื้นที่ตรวจ ราชการของนายกรัฐมนตรีและคณะฯ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.สุรินทร์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  รายละเอียด
 
 
บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารเผยแพร่

-   ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง  เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ 
-   ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-   ขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ของทางราชการ ชำรุด เสื่อมสภาพ (ครั้งที่ 1) 
-  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.แนงมุด 
-   ประกาศ ผู้ชนะประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมแฟลตตำรวจ สภ.สังขะ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  ซ่อมแซมแฟลตตำรวจ สภ.สังขะ /  ประกาศเชิญชวน ฯ / เอกสารประกวดราคา 
-  ซ่อมแซมแฟลตตำรวจ สภ.สังขะ / แผนจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง ประกาศฯ / ร่างเอกสารประกวดราคา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.แนงมุด 
- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.แนงมุด พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง
- แผนจัดซื้อจัดจ้าง สภ.แนงมุด  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560
- ประกาศ ภ.จว.สุรินทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงที่พักอาศัย สภ.รัตนบุรี จำนวน 4 หลัง ปี 2560 2 ส.ค.2560
- ประกาศ ภ.จว.สุรินทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน สภ.ปราสาท จำนวน 2 หลัง ปี 25602 ส.ค.2560
- ประกาศ ภ.จว.สุรินทร์ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสถานีตำรวจ จำนวน 9 แห่ง พร้อมติดตั้ง ปี 2560 2 ส.ค.2560
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- คำสั่ง ภ.จว.สุรินทร์ จัดตั้ง ศพดส.ภ.จว.สุรินทร์ ปี 2560    2 ส.ค.2560
- แผนพิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ภ.จว.สุรินทร์ ปี 2560 2 ส.ค.2560
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-   ประกาศ ภ.จว.สุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการประกวดาคาจัดซื้อพร้อมติดตั้ง CCTV 24 ก.ค.2560
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ ภ.จว.สุรินทร์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ 
- ประกาศ ภ.จว.สุรินทร์ เรื่อง เจตนารมณ์นการป้องกันการทุริตของตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  ประกาศประกวดราคา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV  ณ 26 มิถุนายน 2560
  - ประกาศเชิญชวน          -  เอกสารประกวดราคา        - ราคากลาง         
   - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน TOR      - จุดติดตั้ง 5 (แห่ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   ประกาศประกวดราคา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV  ณ 20 มิถุนายน 2560 
     - ร่างประกาศเชิญชวน  - ร่างเอกสารประกวดราคา    - รายละเอียด TOR     -   แบบ ปร 4  และ ปร 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-     ประกาศประกวดราคา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV  ณ 12 มิถุนายน 2560
     - ร่างประกาศเชิญชวน - ร่างเอกสารประกวดราคา     - ร่าง TOR      - แบบ ปร 4  และ ปร 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-   ยกเลิกการประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)     *********************** ประกาศ ณ 26 พฤษภาคม 2560 *******************************
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศประกวดราคา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV        ** ประกาศ ณ 21 เมษายน 2560 **
      - ประกาศเชิญชวน        - เอกสารประกวดราคา        - การขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม 
      - บทนิยาม-ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน              - แบบสัญญาซื้อขาย 
      - แบบหนังสือสัญญาค้ำประกันซอง (ซื้อ)                     - แบบหนังสือสัญญาค้ำประกันสัญญา (ซื้อ) 
      - ใบเสนอราคา 5 แห่ง     - ใบเสนอราคา 
      - เอกสารส่วนที่ 1 
      - เอกสารส่วนที่ 2
           - คุณลักษณะเฉพาะ-เขาสวาย              - คุณลักษณะเฉพาะ-ปราสาทศีขรภูมิ 
           - คุณลักษณะเฉพาะ-วัดบูรพาราม          - คุณลักษณะเฉพาะ-หมู่บ้านทอผ้าไหมท่าสว่าง 
           - คุณลักษณะเฉพาะ-หมู่บ้านทำเครื่องเงิน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  เอกสารประกวดราคา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
      - ร่างประกาศเชิญชวน        - ร่างเอกสารประกวดราคา         - เอกสารเอกสารส่วนที่ 1 
      - เอกสารเอกสารส่วนที่ 2    - ราคากลาง CCTV                  - ใบเสนอราคา 
      - แบบสัญญาซื้อขาย           - แบบหนังสือสัญญาค้ำประกันซอง (ซื้อ) 
      - แบบหนังสือสัญญาค้ำประกันสัญญา (ซื้อ)                            - การขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม 
      - บทนิยาม-ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
      - ใบเสนอราคา 5 แห่ง 
           - คุณลักษณะเฉพาะ-เขาสวาย                   - คุณลักษณะเฉพาะ-ปราสาทศีขรภูมิ 
           - คุณลักษณะเฉพาะ-วัดบูรพาราม               - คุณลักษณะเฉพาะ-หมู่บ้านทอผ้าไหมท่าสว่าง 
           - คุณลักษณะเฉพาะ-หมู่บ้านทำเครื่องเงิน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- คู่มือจริยธรรมตำรวจ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV ) พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง ปีงบประมาณ 2559 
    - ร่างประกาศสอบราคา      - ร่างเอกสารสอบราคาจ้าง         - ใบเสนอราคา 
    - ราคากลาง                  - แบบสัญญาจ้าง                     - แบบหนังสือค้ำประกัน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- กฏหมายการฟอกเงิน 
    - ความผิดมูลฐานการฟอกเงิน ฯ 
    - ระเบียบ ตร.แนวทางการปฏิบัติฟอกเงิน 
    - ระเบียบ นร.ว่าด้วยการประสานการปฏิบัติฯ 2544 
    - หนังสือ ตร.กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานตาม กม.ฟอกเงิน มิ.ย.47 
- แผนพิทักษ์เด็ก สตรี และการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ 

ลงประกาศ โดย งาน 7 ฝอ. ภ.จว.สุรินทร์


เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

30 ส.ค.2559
สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV ) พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง ปีงบประมาณ 2559 
    - ร่างประกาศสอบราคา 
    - ร่างเอกสารสอบราคาจ้าง 
    - ใบเสนอราคา 
    - ราคากลาง
    - แบบสัญญาจ้าง 
    - แบบหนังสือค้ำประกัน 

งานธุรการ-กำลังพล
Content 2
งานการข่าว/นโยบายและแผน
Content 3
งานส่งกำลังบำรุง
Content 4
งานกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
Content 5
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Content 7
กลุ่มงานสอบสวน
Content 9
กองกำกับการสืบสวน
Content 10
 
 
 
           
           
page counter 
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร. 0-4451-1386 โทรสาร 0-4451-2512 E-mail : [email protected]
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-4451-9141 E-mail : [email protected]