เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน
 
หน่วยในสังกัด
พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ  
ผบก.ภ.จว.สุรินทร์  
  ผลการปฏิบัติราชการ ของ ภ.จว.สุรินทร์
หน่วยงานสำคัญ
  • มิถุนายน 2561
  • ผลการปฏิบัติราชการ เดือน กรกฎาคม 2561
  • ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานในรอบเดือน มิถุนายน 2561
     
26 มิถุนายน  2561     
ร่วมพิธีพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ภ.จว.สุรินทร์ (ปักกลดโครงการ 2)
  พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, ผู้แทน มทบ.25, ผู้แทน ผอ.ปปส.ภาค 3, ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด , ศึกษาธิการ,นายอำเภอเมืองสุรินทร์,พ.ต.อ.พรชัย นลวชัย,พ.ต.อ.สุจริต ปาณเล็ก, พ.ต.อ.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ รองผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วย ขรก.ตร.ในสังกัดได้ร่วมพิธีเปิดโครงการ ประชารัฐร่วมใจต้าน ภัยยาเสพติด ภ.จว. สุรินทร์(ปักกลดโครงการ2)โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.สุรินทร์ เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกกระเพอ   รายละเอียด
 
26 มิถุนายน  2561     
ร่วมพิธีวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2561
  พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์,พ.ต.อ.พรชัย นลวชัย รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ ตำรวจในสังกัด ได้ร่วมเดินรณรงค์ และร่วมเปิดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมกับส่วนราชการ ,สถานศึกษา โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.สุรินทร์ เป็นประธานในพิธี   รายละเอียด
 
25 มิถุนายน  2561     
การฝึกทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชนของ ภ.จว.สุรินทร์
  พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.3, และคณะตรวจประเมินการฝึกทบทวนร้อย คฝ. ร่วมตรวจประเมินฯ การฝึกทบทวนร้อย คฝ.ภ.จว.สุรินทร์ โดยมี พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมชมการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ ต.นอกเมือง อ.เมือง จว.สุรินทร์  รายละเอียด
 
24 มิถุนายน  2561     
ตรวจความพร้อมการฝึก ทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชนของ ภ.จว.สุรินทร์
  พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ออกตรวจการฝึกซ้อมการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ สังกัดตำรวจภูธร จังหวัดสุรินทร์ เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พรบ.การชุมนุมสาธารณะ ณ ศูนย์ศิลปาชีพอีสานใต้ ต.นอกเมือง อ.เมือง จว.สุรินทร์   รายละเอียด
 
20 มิถุนายน  2561     
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสหกรณ์ ภ.จว.สุรินทร์
  พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกทบทวนกองร้อย ควบคุมฝูงชนของ ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุจริต ปาณเล็ก รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ข้าราชการตำรวจ ภ.จว.สุรินทร์ และหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเกียรติศักดิ์ รักษ์วินัย ภ.จว.สุรินทร์   รายละเอียด
 
20 มิถุนายน  2561     
ประกวดการฝึก ประจำปี 2561 ของ ตำรวจภูธรภาค 3
  พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ มอบหมายให้ พ.ต.อ.สุจริต ปาณเล็ก รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พ.ต.อ.เอกชัย ปรัชญาวุฒิรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พ.ต.อ.สมภพ สังข์กรทอง รอง ผบก.ภ.จว. สุรินทร์ พ.ต.อ.ประพจน์ เทพวัตร์ ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดการฝึกประจำปี 2561 ของ ภ.3   รายละเอียด
 
12 มิถุนายน  2561     
ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึก ทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชนของ ภ.จว.สุรินทร์
  พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกทบทวนกองร้อย ควบคุมฝูงชนของ ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุจริต ปาณเล็ก รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ข้าราชการตำรวจ ภ.จว.สุรินทร์ และหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเกียรติศักดิ์ รักษ์วินัย ภ.จว.สุรินทร์   รายละเอียด
 
11 มิถุนายน  2561     
ประชุมบริหารตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2561
  พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วย รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์ ผกก.ตชด.21 ผกก. ตม.จว.สุรินทร์ หน.พฐ.จว.สุรินทร์ ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ ผกก.สืบสวน ผกก.(สอบสวน) รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ หน.ชป.ฯ ภ.จว.สุรินทร์ สว.ส.ทล.3 กก.6 บก.ทล. หน.ส.จว.สุรินทร์ และ สว.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมประชุมบริหารประจำเดือน มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเกียรติศักดิ์ รักษ์วินัย ภ.จว.สุรินทร์  รายละเอียด
 
11 มิถุนายน  2561     
มอบใบประกาศเกียรติคุณ  ผู้ให้การสนับสนุน นักกีฬาประเภทมวยไทย-มวยสากลสมัครเล่น ภ.3
  พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมรอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ เป็นผู้แทน ภ.3 ในการมอบ ใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และ ค่ายมวย ปกรณ์พรสุรินทร์ยิม ที่ให้การสนับสนุนที่พักฯ และสถานที่ฝึกซ้อมนักกีฬาประเภทมวยไทย-มวยสากลสมัครเล่น ภ.3 ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายใน ตร. ประจำปี 2561  รายละเอียด
 
5 มิถุนายน  2561     
โครงการ"รถคลีนิคจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
  พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.เอกชัย ปรัชญาวุฒิรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจส่วนกลาง ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ ในโครงการ "รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี " ณ วัดบูรพารามพระอารามหลวง  จว.สุรินทร์  รายละเอียด
 
ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
     
13 กรกฎาคม  2561     
โครงการประชารัฐ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ (ปักกลด)
  พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ตรวจเยี่ยม โครงการประชารัฐ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ (ปักกลด) ณ บ้านบุทม ม.๔ ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ดยมี พ.ต.อ.พิษณุ พรานพนัส ผกก.สภ.เมืองที, นายพฤหัส ตลุดกำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔, เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนจิตอาสา "ทำความดีด้วยหัวใจ" ร่วมรอรับการตรวจเยี่ยม  รายละเอียด
 
13 กรกฎาคม  2561     
ประชุมบริหารประจำเดือน กรกฎาคม 2561
  พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วย รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์ ผกก.ตชด.21 ผกก. ตม.จว.สุรินทร์ นักวิทยาศาสตร์ (สบ 4) หน.พฐ.จว.สุรินทร์ สว.ส.ทล.3 กก.6 บก.ทล. หน.ส.จว.สุรินทร์ และ สว.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมประชุมบริหารประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเกียรติศักดิ์ รักษ์วินัย ภ.จว.สุรินทร์  รายละเอียด
 
13 กรกฎาคม  2561     
ลงนาม MOU กับเครือข่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
  พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์์ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลง ความร่วมมือระหว่าง ภ.จว.สุรินทร์ กับ ภาคีเครือข่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์, ผจก.บริษัท กลาง คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ,ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์,ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ และขนส่งจังหวัดสุรินทร์  รายละเอียด
 
6 กรกฎาคม  2561     
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
  พ.ต.อ.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้ร่วมกับคณะหัวหน้าส่วนราชการจากจังหวัดสุรินทร์ โดยการนำของ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร นื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  รายละเอียด
 
3 กรกฎาคม  2561     
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
  พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบช.ภ.3 ,พร้อมด้วย รอง ผบช.ภ.3,พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ และ ผบก.ในสังกัด ภ.3 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ห้องแสดง อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น   รายละเอียด
 
 
บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารเผยแพร่

-   ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง  เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ 
-   ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-   ขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ของทางราชการ ชำรุด เสื่อมสภาพ (ครั้งที่ 1) 
-  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.แนงมุด 
-   ประกาศ ผู้ชนะประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมแฟลตตำรวจ สภ.สังขะ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  ซ่อมแซมแฟลตตำรวจ สภ.สังขะ /  ประกาศเชิญชวน ฯ / เอกสารประกวดราคา 
-  ซ่อมแซมแฟลตตำรวจ สภ.สังขะ / แผนจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง ประกาศฯ / ร่างเอกสารประกวดราคา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.แนงมุด 
- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.แนงมุด พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง
- แผนจัดซื้อจัดจ้าง สภ.แนงมุด  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560
- ประกาศ ภ.จว.สุรินทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงที่พักอาศัย สภ.รัตนบุรี จำนวน 4 หลัง ปี 2560 2 ส.ค.2560
- ประกาศ ภ.จว.สุรินทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน สภ.ปราสาท จำนวน 2 หลัง ปี 25602 ส.ค.2560
- ประกาศ ภ.จว.สุรินทร์ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสถานีตำรวจ จำนวน 9 แห่ง พร้อมติดตั้ง ปี 2560 2 ส.ค.2560
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- คำสั่ง ภ.จว.สุรินทร์ จัดตั้ง ศพดส.ภ.จว.สุรินทร์ ปี 2560    2 ส.ค.2560
- แผนพิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ภ.จว.สุรินทร์ ปี 2560 2 ส.ค.2560
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-   ประกาศ ภ.จว.สุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการประกวดาคาจัดซื้อพร้อมติดตั้ง CCTV 24 ก.ค.2560
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ ภ.จว.สุรินทร์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ 
- ประกาศ ภ.จว.สุรินทร์ เรื่อง เจตนารมณ์นการป้องกันการทุริตของตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  ประกาศประกวดราคา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV  ณ 26 มิถุนายน 2560
  - ประกาศเชิญชวน          -  เอกสารประกวดราคา        - ราคากลาง         
   - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน TOR      - จุดติดตั้ง 5 (แห่ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   ประกาศประกวดราคา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV  ณ 20 มิถุนายน 2560 
     - ร่างประกาศเชิญชวน  - ร่างเอกสารประกวดราคา    - รายละเอียด TOR     -   แบบ ปร 4  และ ปร 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-     ประกาศประกวดราคา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV  ณ 12 มิถุนายน 2560
     - ร่างประกาศเชิญชวน - ร่างเอกสารประกวดราคา     - ร่าง TOR      - แบบ ปร 4  และ ปร 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-   ยกเลิกการประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)     *********************** ประกาศ ณ 26 พฤษภาคม 2560 *******************************
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศประกวดราคา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV        ** ประกาศ ณ 21 เมษายน 2560 **
      - ประกาศเชิญชวน        - เอกสารประกวดราคา        - การขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม 
      - บทนิยาม-ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน              - แบบสัญญาซื้อขาย 
      - แบบหนังสือสัญญาค้ำประกันซอง (ซื้อ)                     - แบบหนังสือสัญญาค้ำประกันสัญญา (ซื้อ) 
      - ใบเสนอราคา 5 แห่ง     - ใบเสนอราคา 
      - เอกสารส่วนที่ 1 
      - เอกสารส่วนที่ 2
           - คุณลักษณะเฉพาะ-เขาสวาย              - คุณลักษณะเฉพาะ-ปราสาทศีขรภูมิ 
           - คุณลักษณะเฉพาะ-วัดบูรพาราม          - คุณลักษณะเฉพาะ-หมู่บ้านทอผ้าไหมท่าสว่าง 
           - คุณลักษณะเฉพาะ-หมู่บ้านทำเครื่องเงิน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  เอกสารประกวดราคา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
      - ร่างประกาศเชิญชวน        - ร่างเอกสารประกวดราคา         - เอกสารเอกสารส่วนที่ 1 
      - เอกสารเอกสารส่วนที่ 2    - ราคากลาง CCTV                  - ใบเสนอราคา 
      - แบบสัญญาซื้อขาย           - แบบหนังสือสัญญาค้ำประกันซอง (ซื้อ) 
      - แบบหนังสือสัญญาค้ำประกันสัญญา (ซื้อ)                            - การขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม 
      - บทนิยาม-ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
      - ใบเสนอราคา 5 แห่ง 
           - คุณลักษณะเฉพาะ-เขาสวาย                   - คุณลักษณะเฉพาะ-ปราสาทศีขรภูมิ 
           - คุณลักษณะเฉพาะ-วัดบูรพาราม               - คุณลักษณะเฉพาะ-หมู่บ้านทอผ้าไหมท่าสว่าง 
           - คุณลักษณะเฉพาะ-หมู่บ้านทำเครื่องเงิน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- คู่มือจริยธรรมตำรวจ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV ) พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง ปีงบประมาณ 2559 
    - ร่างประกาศสอบราคา      - ร่างเอกสารสอบราคาจ้าง         - ใบเสนอราคา 
    - ราคากลาง                  - แบบสัญญาจ้าง                     - แบบหนังสือค้ำประกัน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- กฏหมายการฟอกเงิน 
    - ความผิดมูลฐานการฟอกเงิน ฯ 
    - ระเบียบ ตร.แนวทางการปฏิบัติฟอกเงิน 
    - ระเบียบ นร.ว่าด้วยการประสานการปฏิบัติฯ 2544 
    - หนังสือ ตร.กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานตาม กม.ฟอกเงิน มิ.ย.47 
- แผนพิทักษ์เด็ก สตรี และการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ 

ลงประกาศ โดย งาน 7 ฝอ. ภ.จว.สุรินทร์


เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

30 ส.ค.2559
สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV ) พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง ปีงบประมาณ 2559 
    - ร่างประกาศสอบราคา 
    - ร่างเอกสารสอบราคาจ้าง 
    - ใบเสนอราคา 
    - ราคากลาง
    - แบบสัญญาจ้าง 
    - แบบหนังสือค้ำประกัน 

งานธุรการ-กำลังพล
Content 2
งานการข่าว/นโยบายและแผน
Content 3
งานส่งกำลังบำรุง
Content 4
งานกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
Content 5
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Content 7
กลุ่มงานสอบสวน
Content 9
กองกำกับการสืบสวน
Content 10
 
 
 
           
           
page counter 
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร. 0-4451-1386 โทรสาร 0-4451-2512 E-mail : [email protected]
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-4451-9141 E-mail : [email protected]