บริการดุจญาติ เด็ดขาดกับผู้ร้าย มุ่งหมายประสิทธิผล ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 
หน่วยในสังกัด
 
พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ  
ผบก.ภ.จว.สุรินทร์  
  ผลการปฏิบัติราชการ ของ ภ.จว.สุรินทร์
หน่วยงานสำคัญ
 • ต.ค.59
 • พ.ย.59
 • ธ.ค.59
 • ม.ค.60
 • ก.พ.60
 • มี.ค.60
 • เม.ย.60
 • พ.ค.60
 • มิ.ย.60
 • ก.ค.60
 • ส.ค.60
ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานในรอบเดือน ตุลาคม 2559
27 ตุลาคม 2559   
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์
       พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท.ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.สุจริต ปาณเล็ก รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่9/2559 ณ ห้องประชุมเกียรติศักดิ์ รักษ์วินัย ภ.จว.สุรินทร์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.สุรินทร์ เป็นประธาน  รายละเอียด
 
27 ตุลาคม 2559   
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์
       พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท.ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้า ส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 10/2559 โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผจว.สุรินทร์ ป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมทองธารินทร์  รายละเอียด
 
25 ตุลาคม 2559   
สวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
       พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท.ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.สืบสวนฯ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธี ีบำเพ็ญกุศลถวาย พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดศาลาลอย  รายละเอียด
 
25 ตุลาคม 2559   
บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
       พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท.ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.สืบสวนฯ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธี ีบำเพ็ญกุศลถวาย พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดศาลาลอย  รายละเอียด
 
21 ตุลาคม 2559   
กวดขันการแข่งรถบนถนน
       พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ รักษาราชการแทน ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ แถลงข่าวการบูรณาการร่วมระหว่างตำรวจ ทหารและฝ่ายปกครอง ณ บริเวณลานด้านหน้า สภ.เมืองสุรินทร์ ที่ได้ร่วมกันตรวจยึดรถจักรยานยนต์ ตามมาตรการกวดขัน จับกุม ปราบปราม กลุ่มเด็กแว้น   รายละเอียด
 
19 ตุลาคม 2559   
ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
       พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท.ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.สุรินทร์ เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ เอกชน ประชาชนร่วมในพิธี ณ วัดศาลาลอย อ.เมือง จว.สุรินทร์   รายละเอียด
 
14 ตุลาคม 2559
ตรวจสถานบริการ
       พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท. ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วยพ.ต.อ.ยศวัจน์ งามสง่า ผกก.สภ.เมืองสุรินทร์ พ.ต.ท.วิชิตเวช ต๊ะผัด สว.ฯ ประจำ ชป.ปราบปรามฯ อบายมุข ภ.จว.สุรินทร์ พ.ต.ต.ณัฐฐ์ฐนนท์ สีฟ้า รรท.สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์ ตรวจสถานบริการภายในพื้นที่ อ.เมือง จว.สุรินทร์   รายละเอียด
 
14 ตุลาคม 2559
ร่วมพิธีสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล
       พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท. ผบก.ภ.จว.สุรินทร์  ได้ร่วมพิธี บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ณ วัดศาลาลอย อ.เมือง จ.สุรินทร์   รายละเอียด
 
14 ตุลาคม 2559
ระดมกวาดล้างอาชญากรรม
       พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท. ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ภ.จว.สุรินทร์ ,กก.สืบสวน , สภ.เมืองสุรินทร์, จนท.ทหาร มทบ.๒๕ และฝ่ายปกครอง ได้ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้าง ณ ลานหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์   รายละเอียด
 
14 ตุลาคม 2559
ถวายน้ำสรงพระบรมศพ
       พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท. ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายอรรพถร สิงหวิชัย ผวจ.สุรินทร์ เป็นประธานฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์   รายละเอียด
 
13 ตุลาคม 2559
วันตำรวจ
       พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท.ผบก.ภ.จว.สุรินทร์  พร้อม รอง ผบก.ฯ    และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยพร้อมเพียงกัน ณ ลานด้านหน้า ภ.จว.สุรินทร์   รายละเอียด
 
3 ตุลาคม 2559
ต้อนรับ ผบก.
        พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท. ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้เดินทางมารับตำแหน่ง โดยมี รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ ผกก.สภ.เมืองสุรินทร์ ผกก.กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์ หน.สภ.ทุกแห่ง และ ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์ ให้การต้อนรับ   รายละเอียด
 
 


 
ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
     
23 พฤศจิกายน 2559   
ประชุมเร่งรัดการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่
       พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.มหาสารคาม รรท.ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.ประภาส ปิยะมงคล รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, และข้าราชการในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์ ประชุมรับมอบนโยบาย เพื่อเร่งรัดติดตาม ผลการปราบปรามยาเสพติด   รายละเอียด
 
22 พฤศจิกายน 2559   
ปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
       พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท.ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.นิธิศ ปิติธีรโชติ รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมปฏิญาณตน์ ในกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์   รายละเอียด
 
22 พฤศจิกายน 2559   
ร่วมสนับสนุนรวมน้ำใจหลั่งไหลกาชาด
       พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท.ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมสนับสนุนสำนักงาน เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ในวันรวมน้ำใจหลั่งไหลสู่กาชาดสุรินทร์ ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้รับมอบ   รายละเอียด
 
11 พฤศจิกายน 2559   
ร่วมอำนวยความสะดวกขบวนประชาชนถวายสักการะพระบรมศพ
       พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท.ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมในพิธีปล่อย ขบวนรถรับส่งประชาชน ที่จะเดินทางเข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช   รายละเอียด
 
10 พฤศจิกายน 2559   
ประชุมบริหาร ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ พฤศจิกายน 2559
      ล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท.ผบก.ภ.จว. สุรินทร์ พร้อมด้วย รอง ผบก.ฯ หน.สภ.ทุกแห่งในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์ , กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ร่วมยืนถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อนการประชุมบริหาร ภ.จว.สุรินทร์ ประจำเดือน พ.ย.2559 ณ ห้องประชุมเกียรติศักดิ์ รักษ์วินัย อาคาร ภ.จว.สุรินทร์  รายละเอียด
 
1 พฤศจิกายน 2559   
แถลงข่าวกิจกรรม "รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง"
       พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท.ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมแถลงข่าวกิจกรรม "รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง" ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร ์โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.สุรินทร์ เป็นประธาน  รายละเอียด
 
ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานในรอบเดือน ธันวาคม 2559
31  ธันวาคม 2559     
สวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นศิริมงคล
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ รรท.ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อม ภริยา และข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ วัดศาลาลอย โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน  รายละเอียด
 
31  ธันวาคม 2559     
ตรวจจุดตรวจตู้ยามทางหลวงศีขรภูมิ
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ รรท.ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรวจจุดตรวจตู้ยามทางหลวงศีขรภูมิ พบ จนท.อยู่ปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบายของ ผู้บังคับบัญชา  รายละเอียด
 
31  ธันวาคม 2559     
ตรวจตู้ยามเกษมสันติ สภ.ศีขรภูมิ
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ รรท.ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ จดุตรวจตู้ยามเกษมสันติ สภ.ศีขรภูมิ พบ จนท.อยู่ปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบายของ ผู้บังคับบัญชา  รายละเอียด
 
31  ธันวาคม 2559     
ตรวจจุดตรวจบ้านแจรน สภ.เทนมีย์
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ รรท.ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ จุดตรวจบ้านแจรน สภ.เทนมีย์ พบ จนท.อยู่ปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบายของ ผู้บังคับบัญชา  รายละเอียด
 
31  ธันวาคม 2559     
ตรวจตู้ยามบ้านน้อย สภ.เมืองที
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ รรท.ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ จุดตรวจตู้ยามบ้านน้อย สภ.เมืองที พบ จนท.อยู่ปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบายของ ผู้บังคับบัญชา   รายละเอียด
 
31  ธันวาคม 2559     
ประชุม VideoConference เตรียมความพร้อมรับมือเทศกาลปีใหม่ 2560
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ รรท.ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ เฝ้าฟังการประชุมเตรียมความพร้อม และมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อยห้วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ทางระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (video conference)   รายละเอียด
 
30  ธันวาคม 2559     
ตรวจตู้ยามทรายแก้ว สภ.สวาย
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ รรท.ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท.ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ จุดตรวจตู้ยามทรายแก้ว สภ.สวาย  รายละเอียด
 
30  ธันวาคม 2559     
บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ รรท.ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อม รอง ผบก.ฯ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  รายละเอียด
 
30  ธันวาคม 2559     
หอการค้า จ.สุรินทร์ มอบสิ่งของสนันสนุนจุดตรวจปีใหม่ 2560
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ รรท.ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อม รอง ผบก.ฯ ร่วมรับมอบสิ่งของจากหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ เพื่อแจกจ่ายให้แก่จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวิจัยกรณี ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์  รายละเอียด
 
30  ธันวาคม 2559     
อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ประดิษฐานที่ทำการ
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ รรท.ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อม รอง ผบก.ฯ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรมพิธีอันเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นประดิษฐานบริเวณอาคารส่วนราชการ   รายละเอียด
 
27  ธันวาคม 2559     
ประชุมเตรียมความพร้อม/ซักซ้อมการปฏิบัติ เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2560
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ รรท.ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อม รอง ผบก.ฯ ประชุมหัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์ เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติราชการในการเตรียมความพร้อม การดำเนินการช่วงวันหยุดยาว เทศกาลปีใหม่ 2560 ณ ห้องประชุมเกียรติศักดิ์รักษ์วินัย ภ.จว.สุรินทร์   รายละเอียด
 
26  ธันวาคม 2559     
พิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 สุรินทร์
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ รรท.ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.สุจริต ปาณเล็ก รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ และ พ.ต.อ.ยศวัจน์ งามสง่า ผกก.สภ.เมืองสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุรินทร์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.สุรินทร์ เป็นประธาน   รายละเอียด
 
26  ธันวาคม 2559     
พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ ภ.จว.สุรินทร์
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท. ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, รอง ผบก.ฯ ,ผกก.เมืองสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์และข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองสุรินทร์ ร่วมทำบุญในพิธีบวงสรวงตั้งศาลพระภูมิภายในพื้นที่ ภ.จว.สุรินท์   รายละเอียด
 
26  ธันวาคม 2559     
พิธีปล่อยขบวนข้าวสารหอมมะลิสู่โรงทานสนามหลวง
     พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ รรท.ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.สมเจตน์ กาบคำ รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถส่งข้าวสารหอมมะลิสู่โรงทานสนามหลวง ซึ่งชาวนาในจังหวัดสุรินทร์ ร่วมบริจาค จำนวน 40 ตัน  รายละเอียด
 
26  ธันวาคม 2559     
วันสถาปนาค่ายวีรวัฒน์โยธิน
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ รรท.ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.สมเจตน์ กาบคำ รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ และข้าราชการตำรวจ ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนาค่ายวีรวัฒน์โยธิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์  รายละเอียด
 
25  ธันวาคม 2559     
โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ ปีใหม่ 2560
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท. ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ , พ.ต.อ.อภิชาติ แจ้งจันทร์ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.ยศวัจน์ งามสง่า ผกก.สภ.เมืองสุรินทร์ ร่วมตรวจเยี่ยมบ้านประชาชนตามโครงการ ฝากบ้านไว้กับตำรวจ ในช่วงเทศกาลศริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่   รายละเอียด
 
23  ธันวาคม 2559     
ตรวจราชการ/ความพร้อม เทศกาลปีใหม่ สภ.จอมพระ
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท. ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.จอมพระ ประชุมชี้แจงข้อราชการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับข้าราชการตำรวจ ได้มอบ นโยบายกำชับการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่  รายละเอียด
 
23  ธันวาคม 2559     
ตรวจราชการ/ความพร้อม เทศกาลปีใหม่ สภ.เขวาสินรินทร์
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท. ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ตรวจเยี่ยม สภ.เขวาสินรินทร์ ได้มอบนโยบายกำชับการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่แก่ข้าราชการตำรวจ สภ.เขวาสินรินทร์ ณ. ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการ สภ.เขวาสินรินทร์   รายละเอียด
 
22  ธันวาคม 2559     
ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เทศกาลปีใหม่ 2560
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท. ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมปล่อยแถว ระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลคริสต์มาส 2559 และเทศกาลปีใหม่ 2560 โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.สุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้า สภ.เมืองสุรินทร์   รายละเอียด
 
21  ธันวาคม 2559     
เยี่ยมปลอบขวัญและให้กำลังใจตำรวจบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติหน้าที่
      พล.ต.ต. ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท. ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ เดินทางไปเยี่ยมปลอบขวัญ และให้กำลังใจ ส.ต.ท.พงศ์พิสุทธิ์ ผ่องแก้ว ผบ.หมู่(ป) สภ.กาบเชิง ที่ได้รับบาดเจ็บ ณ.โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์ เนื่องจากบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติหน้าที่  รายละเอียด
 
8  ธันวาคม 2559     
ประชุมบริหาร ภ.จว.สุรินทร์ ธันวาคม 2559
      พล.ต.ต. ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท.ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ เป็นประธานประชุมบริหาร ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วย รอง ผบก.ฯ และหัวหน้า สภ.ทุกแห่งในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์ ณ ห้องประชุม เกียรติศักดิ์รักษ์วินัย ภ.จว.สุรินทร์  รายละเอียด
 
8  ธันวาคม 2559     
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท. ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.นิธิศ ปิติธีรโชติ รอง ผบก.ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2559 โดยมี พล.ต.อัครเดช บุญเทียม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่25 เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์  รายละเอียด
 
8  ธันวาคม 2559     
เปิดอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพข้าราชการตำรวจและครอบครัว
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท. ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติเป็น ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพข้าราชการตำรวจและครอบครัว "ตำรวจไทยร่วมใจรักษ์สุขภาพ" ณ โรงแรมทองธารินทร์ จว.สุรินทร์  รายละเอียด
 
7  ธันวาคม 2559     
พิธีปล่อยขบวนรถของประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพ
     พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท. ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ,พ.ต.อ.สุจริต ปานเล็ก รอง ผบก.ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยขบวนรถของประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ณ ตลาดปราสาทเมืองใหม่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  รายละเอียด
 
7  ธันวาคม 2559     
ประชุมบริหารงานด้านความมั่นคงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท. ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมบริหาร งานด้านความมั่นคงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี2560 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 โดยมี พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา  รายละเอียด
 
5  ธันวาคม 2559     
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 5 ธ.ค.2559
      พ.ต.อ.อภิชาติ แจ้งจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์ ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี   รายละเอียด
 
2 ธันวาคม 2559     
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 2 ธ.ค.2559
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท.ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พ.ต.อ.สมเตน์ กาบคำ พ.ต.อ.สุจริต ปาณเล็ก รอง ผบก ภ.จว สุรินทร์ พ.ต.อ.โกวิทย์ สืบเหล่า ผกก.(ส.) กลุ่ม งานสอบสวน ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดศาลาลอย (พระอารามหลวง) อ.เมือง จว.สุรินทร์   รายละเอียด
 
2 ธันวาคม 2559     
โครงการอบรมให้ความรู้ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเด็ก-เยาวชน
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท.ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อให้สอดคล้อง กับการพัฒนาการของวัยรุ่น โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.สุรินทร์ เป็นประธาน ณ ห้องรัตนสุวรรณ โรงแรมทองธารินทร์  รายละเอียด
 
1 ธันวาคม 2559     
เฉลิมพระปรมาภิไธย
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท.ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.นิธิศ ปิติธีรโชติ พ.ต.อ.ยศวัจน์ งามสง่า ผกก.สภ.เมืองสุรินทร์ และข้าราชการตำรวจในสังกัดได้ร่วมเฉลิมพระปรมาภิไธย "สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" ณ วัดศาลาลอย อ.เมือง จว.สุรินทร์  รายละเอียด
 
1 ธันวาคม 2559     
ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม(ปัญญาสมวาร)
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท.ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พ.ต.อ.นิธิศ ปิติธีรโชติ รองผบกฯ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ( ปัญญาสมวาร ) โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ณ วัดศาลาลอย อ.เมือง จ.สุรินทร์  รายละเอียด
 
1 ธันวาคม 2559   
พิธีอุปสมบท (ปัญญาสมวาร)
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท.ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ มอบหมายให้ พ.ต.อ.ประภาส ปิยะมงคล รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมกับตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมพิธีอุปสมบทถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ครบกำหนดปัญญาสมวาร(50วัน) ณ วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์  รายละเอียด
 
ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานในรอบเดือน มกราคม 2560
30  มกราคม 2560     
ตรวจเยี่ยมกำชับการปฏิบัติราชการ สภ.เทนมีย์
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.เทนมีย์ พบ พ.ต.อ.พิชิต มีแสง ผกก.สภ.เทนมีย์ และข้าราชการตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ปกติ และได้กำชับให้ดำเนินการตามนโยบายของ ตร. และ ผบช.ภ.3 โดยเคร่งครัด  รายละเอีย
 
27  มกราคม 2560     
ตรวจเยี่ยมกำชับการปฏิบัติราชการ สภ.เมืองสุรินทร์
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.เมืองสุรินทร์ พบ พ.ต.อ.ยศวัจน์ งามสง่า ผกก.สภ.เมืองสุรินทร์ และข้าราชการตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ปกติ และได้กำชับให้ดำเนินการตามนโยบายของ ตร. และ ผบช.ภ.3 โดยเคร่งครัด  รายละเอีย
 
21  มกราคม 2560     
บำเพ็ญพระราชกุศลวันสตมวารถวายเป็นพระราชกุศล (100 วัน)
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.สุจริต ปาณเล็ก รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง โดยมี
นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.สุรินทร์ เป็นประธานฯ   รายละเอียด
 
20  มกราคม 2560     
บำเพ็ญพระราชกุศลวันสตมวารถวายเป็นพระราชกุศล (100 วัน)
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.สุจริต ปาณเล็ก รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.สุรินทร์ เป็นประธานฯ  รายละเอียด
 
19  มกราคม 2560     
โครงการบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน)
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและพิธีมอบผ้าไตรตามโครงการ “บรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหหาภูมิพลอดุลยเดช” ณ วัดป่าโยธาประสิทธิ์ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์   รายละเอียด
 
19  มกราคม 2560     
สภากาแฟ จังหวัดสุรินทร์
     พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.จเร สุปิรยะ ผกก.สืบสวนฯ และข้าราชการตำรวจ ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ณ บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.สุรินทร์ เป็นประธาน ์   รายละเอียด
 
18  มกราคม 2560     
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล วันกองทัพไทย
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนามของกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 25 และกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบทื่ 23 เนื่องในวันกองทัพไทย ณ ลานหน้าสโมสร ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์   รายละเอียด
 
18  มกราคม 2560     
วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ และข้าราชการตำรวจ ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน  รายละเอียด
 
17  มกราคม 2560     
รับมอบหน้าที่ ผบช.ภ.3
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมพิธีรับมอบหน้าที่ ผบช.ภ.3 กรณี พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร เดินทางมารับแหน่ง ผบช.ภ.3 ณ บริเวณหน้าอาคาร ภ.3 และห้องประชุมสารสิน ภ.3 โดยมี พล.ต.ต.สุรพล แก้วขาว รอง ผบช.ภ.3 เป็นผู้ส่งมอบฯ   รายละเอียด
 
16  มกราคม 2560     
ส่งมอบหน้าที่ ผบช.ภ.3
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมพิธีส่งมอบหน้าที่ ผบช.ภ.3 กรณี พล.ต.ท.ทวิชชาติ พละศักดิ์ ผบช.ภ.3 เดินทางไปรับตำแหน่ง ผบช.ภ.6 บริเวณด้านหน้าอาคา ภ.3 โดยมี พล.ต.ต.สุรพล แก้วขาว รอง ผบช.ภ.3 เป็นผู้รับมอบฯ  รายละเอียด
 
11  มกราคม 2560     
ประชุมบริหาร มกราคม 2560
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ เป็นประธานประชุมบริหาร ประจำเดือน ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วย หัวหน้า สภ.ทุกแห่งในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์ ณ ห้องประชุมเกียรติศักดิ์รักษ์วินัย ตำรวจภู ธรจังหวัดสุรินทร์   รายละเอียด
 
2  มกราคม 2560     
ตรวจจุดบริการประชาชน กังแอน สภ.ปราสาท
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้มาตรวจเยี่ยมจุดตรวจ บริการ ประชาชนตรวจบริการประชาชน เทศบาลตำบลกังแอน อ.ปราสาท พื้นที่รับผิดชอบ สภ.ปราสาท พบ จนท. อยู่ปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบายของ ผู้บังคับบัญชา  รายละเอียด
 
2  มกราคม 2560     
ตรวจจุดบริการ ระลมระไซร์ สภ.ปราสาท
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้มาตรวจเยี่ยมจุดตรวจ บริการประชาชนระลมระไซร์ อ.ปราสาท พื้นที่รับผิดชอบ สภ.ปราสาท พบ จนท.อยู่ปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบายของ ผู้บังคับบัญชา  รายละเอียด
 
2  มกราคม 2560     
ตรวจตู้ยาม 641 สภ.ปราสาท
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้มาตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชน ตรวจตู้ยามบริการประชาชน ( ตู้ยาม 641 ) พื้นที่รับผิดชอบ สภ.ปราสาท พบ จนท.อยู่ปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบายของ ผู้บังคับบัญชา  รายละเอียด
 
1  มกราคม 2560     
ตรวจจุดบริการประชาชน สภ.เขวาสินรินทร์
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้มาตรวจเยี่ยมจุดตรวจ บริการประชาชนตู้ยามเขวาสินรินทร์ พื้นที่รับผิดชอบ สภเขวาสินรินทร์ พบ จนท.อยู่ปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบายของ ผู้บังคับบัญชา  รายละเอียด
 
1  มกราคม 2560     
ตรวจตู้ยาม ย.4 สภ.จอมพระ
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้มาตรวจเยี่ยมจุดตรวจ บริการประชาชนตู้ยามตรวจ ย.4 สภ.จอมพระ อ.จอมพระ พื้นที่รับผิดชอบ สภ.จอมพระ พบ จนท.อยู่ปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบายของ ผู้บังคับบัญชา  รายละเอียด
 
1  มกราคม 2560     
ตรวจตู้ยามสำโรง สภ.จอมพระ
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้มาตรวจเยี่ยมจุดตรวจ บริการประชาชนตู้ยามสำโรง ต.หนองสนิท อ.จอมพระ พื้นที่รับผิดชอบ สภ.จอมพระ พบ จนท.อยู่ปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบายของ ผู้บังคับบัญชา  รายละเอียด
 
ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560
27  กุมภาพันธ์  2560     
ตรวจเยี่ยม สภ.เมืองลีง
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ มาตรวจเยี่ยม สภ.เมืองลีง พบ ร.ต.อ.กฤตธัช แก้วประดับกุล รอง สว.(สอบสวน)ฯอยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ปกติและชี้แจงข้อราชการตามนโยบายของ ผู้บังคับบัญชา
  รายละเอียด
 
27  กุมภาพันธ์  2560     
ตรวจตู้ยาม โคบัง ท่าสว่าง
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ตรวจเยี่ยมตู้ยามชุมชนท่าสว่าง พบเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ ได้ให้กำลังใจและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของ ผู้บังคับบัญชา  รายละเอียด
 
27  กุมภาพันธ์  2560     
พิธีปล่อยแถวกองร้อยควบคุมฝูงชน กองร้อยที่ 1
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ เป็นประธานปล่อยแถว ให้โอวาสและแนะนำ แนวทางการปฏิบัติกองร้อยควบคุมฝูงชน กองร้อยที่ 1 ภ.จว.สุรินทร์ สนับสนุนภารกิจ ภ.1 โดยมี พ.ต.อ.นิธิศ ปิติธีรโชติ รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ผู้ควบคุมการปฏิบัติฯ พร้อมข้าราชการตำรวจ ชุด คฝ.ร้อย 1 จำนวนทั้งสิ้น 157 นาย ร่วมพิธีฯ
ณ ลานหน้า สภ.เมืองสุรินทร์  รายละเอียด
 
10  กุมภาพันธ์  2560     
ประชุมเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์, ตชด.21, สันติบาล, ทล.3 กก.6 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัยฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ระหว่างวันที่ 10-12 ก.พ.60 และ 14-16 ก.พ.60 ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  รายละเอียด
 
10  กุมภาพันธ์  2560     
วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ยศวัจน์ งามสง่า ผกก.สภ.เมืองสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2560 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.สุรินทร์ เป็นประธานฯ  รายละเอียด
 
7  กุมภาพันธ์  2560     
ประชุม คณะติดตามการปฎิบัติงานตำรวจ กต.ตร. สุรินทร์
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พร้อมด้วยคณะกรรมการ กต.ตร.จังหวัดสุรินทร์ และ กต.ตร.สภ. ในสังกัด รวมจำนวน ๒๐๐ นาย ร่วมปฐมนิเทศคณะกรรมการ กต.ตร.จังหวัดสุรินทร์และ คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์ ณ ห้องรัตนมงคล โรงแรมทองธารินทร์ จว.สุรินทร์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี  รายละเอียด
 
3  กุมภาพันธ์  2560     
วันทหารผ่านศึก 2560
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ และข้าราชการตำรวจ ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติ ิและวางพวงมาลา วันทหารผ่านศึก ณ อนุสาวรีย์ พลตรีหลวงวีรวัฒน์โยธิน มณฑลทหารบกที่ 25 โดยมี
พลตรีอัครเดช บุญเทียม เป็นประธานฯ  รายละเอียด
 
2  กุมภาพันธ์  2560     
ประชุมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร "SURIT'S SMEs FAIR and SATT 2017"
     พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรงาน "SURIT'S SMEs FAIR and SATT 2017" โดยมี ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์ ผู้แทน มทบ.๒๕ ,ฝ่ายปกครอง วีอาร์กู้ชีพ และกู้ภัยสุรินทร์ ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเกียรติศักดิ์ รักวินัย ภ.จว.สุรินทร์  รายละเอียด
 
ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานในรอบเดือน มีนาคม 2560
31  มีนาคม  2560     
ระดมกวาดล้างอาชญากรรม ก่อนวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วย นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานด้านหน้า สภ.เมืองสุรินทร์  รายละเอียด
 
31  มีนาคม  2560     
วันที่ระลึกระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และ "วันข้าราชการพลเรือน" ปี 60
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมพิธี "วันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และ "งานวันข้าราชการพลเรือน" ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน  รายละเอียด
 
30  มีนาคม  2560     
ประชุมการเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัย 4-9 เม.ย.60
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วย รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ผู้แทน ภ.จว.ศรีสะเกษ ผู้แทน ภ.จว.บุรีรัมย์ ผู้แทน จ.สุรินทร์ ผู้แทน มทบ.25 ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัยฯ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  รายละเอียด
 
28  มีนาคม  2560     
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ สภ.สังขะ
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.สังขะ พบ พ.ต.อ.พงศ์พันธ์ พลวงษ์ศรี ผกก.สภ.สังขะ และข้าราชการตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ และได้กำชับการ ปฏิบัติงานให้ดำเนินการ ตามนโยบายของรัฐบาล ตร. และ ผบช.ภ.3 โดยเคร่งครัด  รายละเอียด
 
28  มีนาคม  2560     
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ สภ.ดม
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.ดม และได้กำชับการปฏิบัติงานให้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ตร. และ ผบช.ภ.3 โดยเคร่งครัด
  รายละเอียด
 
28  มีนาคม  2560     
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ สภ.บัวเชด
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.บัวเชด พบ พ.ต.อ.อนันต์ พิมพ์เจริญ ผกก.สภ.บัวเชด และข้าราชการตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ และได้กำชับการปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการตาม นโยบายของรัฐบาล ตร. และ ผบช.ภ.3 โดยเคร่งครัด  รายละเอียด
 
28  มีนาคม  2560     
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ สภ.ลำดวน
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.ลำดวน และได้กำชับการปฏิบัติงานให้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ตร. และ ผบช.ภ.3 โดยเคร่งครัด
  รายละเอียด
 
27  มีนาคม  2560     
ต้อนรับและส่งผู้พิพากษา อัยการ จังหวัดสุรินทร์
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ดุสิต สมจินดา รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ เข้าอวยพร เนื่องในโอกาสที่ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุรินทร์ , ผู้พิพากษาศาลแขวงสุรินทร์, ผู้พิพากษาศาลเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ และอัยการจังหวัดสุรินทร์ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่  รายละเอียด
 
17  มีนาคม  2560     
รอง ผบ.ตร. แถลงการจับกุมผู้ต้องหาคดีอุกฉกรรจ์
      พล.ต.อ.เดชา ชวยบุญชุม ที่ปรึกษา(บร 11) (ปป ๒๑) (ศปก) พล.ต.ต.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี รอง ผบช.ภ.๓ พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้แถลงข่าวการจับกุมตัว นายเดชา คงชูดี ผู้ต้องหาความผิดฐาน ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา พยายามฆ่า มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ ไว้ในครอบครองโดย ผิดกฏหมาย และพาอาวุธปืน ไปในเมือง หมู่บ้าน โดยไม่มีเหตุอันควร ณ บริเวณหน้าอาคาร ภ.จว.สุรินทร์   รายละเอียด
 
17  มีนาคม  2560     
รอง ผบ.ตร. ประชุมเร่งรัดผลคดี
      พล.ต.อ.เดชา ชวยบุญชุม ที่ปรึกษา(บร 11) (ปป ๒๑) (ศปก) ได้มาประชุมเร่งรัดคดีชิงทรัพย ์สหกรณืออมทรัพย์อนามัย โดยมี พล.ต.ต.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี รอง ผบช.ภ.๓ พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ   ผบก.ภ.จว. สุรินทร์   และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้กำชับให้ทำการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยาน หลักฐานด้วยความ รอบคอบ เที่ยงตรง ยุติธรรม และนำหลักนิติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม วิจัยกรณี ศปก. ภ.จว.สุรินทร์  รายละเอียด
 
9  มีนาคม  2560     
ประชุมบริหาร ภ.จว.สุรินทร์ เดือน มีนาคม 2560
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ เป็นประธานการประชุมบริหารประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๐ โดยมี รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ หน.สภ.ทุกแห่งในสังกัด ผกก.ฝอ. ผกก.สืบสวน ผกก.สืบสวน รอง ฝอ. หน.ชป. สว.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ ผกก.ตชด.๒๑ ผกก.ตม.จว.สุรินทร์ หน.พฐ.จว.สุรินทร์ สว.ส.ทล.3 กก.6 บก.ทล. สว.กก.2 บก.ส1(สร)เข้าร่วมประชม ณ ห้องประชุมเกียรติศักดิ์ รักวินัย ภ.จว.สุรินทร์  รายละเอียด
 
8  มีนาคม  2560     
ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ตำรวจทางหลวงสุรินทร์
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยบริการทางหลวงปราสาท ได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยและ สภ.ท้องที่ ให้สอดคล้องตามนโยบายผู้บังคับบัญชา และชมเชยความสะอาดตู้ยามดีเยี่ยม  รายละเอียด
 
8  มีนาคม   2560     
ตรวจตู้ยาม 641 สภ.ปราสาท
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตู้ยาม 641 (นิคมปราสาท) สภ.ปราสาท ได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ การแต่งกายเครื่องแบบตำรวจให้สะอาดเรียบร้อย อำนวยความสะดวกการจราจร และการแสวงหาความร่วมมือกับประชาชน ชมเชยความสะอาดตู้ยามดีเยี่ยม  รายละเอียด
 
8  มีนาคม   2560     
ตรวจเยี่ยม สภ.ทุ่งมน
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.ทุ่งมน พบ พ.ต.อ.สนม อุไรรักษ์ ผกก.สภ.ทุ่งมน และข้าราชการตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ ได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ โดยถือปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ตร. และ ภ.3 โดยเคร่งครัด  รายละเอียด
 
 8 มีนาคม  2560     
ตตรวจเยี่ยมตู้ยามทรายแก้ว สภ.สวาย
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้มาตรวจเยี่ยมจุดตรวจ บริการประชาชนตู้ยามทรายแก้ว พื้นที่รับผิดชอบ สภ.สวาย พบ จนท.อยู่ปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบายของ ผู้บังคับบัญชา  รายละเอียด
 
3  มีนาคม  2560     
ตรวจเยี่ยม บำรุงขวัญ ชุดควบคุมฝูงชน
      พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร ผบช.ภ.3 พล.ต.ต.ลือชัย สุดยอด รอง ผบช.ภ.3 พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้เดินทางมามอบเงิน,สิ่งของและให้โอวาทแก่ คฝ.ภ.จว.สุรินทร์ ,นครราชสีมา ,บุรีรัมย์ ,ศรีสะเกษ, ชัยภูมิ ณ บก.ตชด.ภ.1 โดยมี พ.ต.อ.นิธิศ ปิติธีรโชติ รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ และ รอง ผบก. ผู้ควบคุมกำลัง นำกำลังพลทั้ง 5 กองร้อย ตั้งแถวต้อนรับรับมอบสิ่งของ  รายละเอียด
 
1  มีนาคม  2560     
ประชุมขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับการบริการประชาชน
     พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.ประภาส ปิยะมงคล รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.สมเจตน์ กาบคำ รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.สุจริต ปาณเล็ก รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ภ.จว.สุรินทร์ ทุกนาย เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแนวทาง การยกระดับ การบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ณ ห้องประชุมเกียรติศักดิ์ รักษ์วินัย ภ.จว.สุรินทร์  รายละเอียด
 
ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานในรอบเดือน เมษายน 2560
     
     
13 เมษายน  2560     
ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ อบต.คอโค สุรินทร์
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม จุดบริการประชาชนของ อบต.คอโค และมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ กำชับให้บริการและประชาสัมพันธ์ประชาชน ให้ขับรถด้วย ความระมัดระวัง รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ   รายละเอียด
 
13 เมษายน  2560     
ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันสุรินทร์
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม จุดบริการประชาชนหน้าห้างโรบินสัน และมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ กำชับให้บริการและประชาสัมพันธ์ประชาชน ให้ขับรถด้วย ความระมัดระวัง รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ รายละเอียด
 
13 เมษายน  2560     
ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจตู้ยาม 601 สภ.เขวาสินรินทร์
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ มาตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจุดตรวจหน้าตู้ยาม 601 และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ และได้กำชับเกียวกับการปฏิบัติงาน ให้มีความเข้มเเข็ง มีความอ่อนน้อพูดจาไพเราะกับผู้ใช้รถใช้ถนน   รายละเอียด
 
13 เมษายน  2560     
วันที่ระลึก พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง และวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทย 2560
      พล.ต.ต. ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติและวางพวงมาลาในงาน วันที่ระลึก พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง และวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทย ประจำปี 2560 ณ บริเวณ มณฑลพิธีอนุสาวรีย์ พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.สุรินทร์ เป็นประธาน  รายละเอียด
 
13 เมษายน  2560     
บำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรเช้า เทศกาลสงกรานต์ 2560
      พล.ต.ต. ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ และข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ร่วมทำบุญตักบาตร งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ บริเวณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง จว.สุรินทร์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.สุรินทร์ เป็นประธาน  รายละเอียด
 
12 เมษายน  2560     
ผบช.ภ.3 ตรวจพื้นที่ เตรียมความพร้อมรับเทศกาลสงกรานต์
      พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร ผบช.ภ.3 พร้อมคณะ   ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจจุดบริการประชาชนของ สภ.ปราสาท โดยเน้นย้ำให้ดำเนินการตามมาตรการ 10 ข้อหาหลัก และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  รายละเอียด
 
12 เมษายน  2560     
รอง ผบ.ตร. แถลงข่าวการระดมกวาดล้างอาชญากรรม พื้นที่ ภ.3 ณ ภ.จว.สุรินทร์
      พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร.(มค)   เป็นประธานแถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 โดยมี พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร ผบช.ภ.3 , พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พล.ต.พิเชษฐ์ อาจฤทธิ์รงค์ ผบ.มทบ. 25 พร้อมด้วย ผบก.ภ.จว.ในสังกัด ภ.3 ร่วมต้อนรับ และร่วมแถลงผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ณ ห้องประชุม"เกียรติศักดิ์ รักษ์วินัย"่  รายละเอียด
 
12 เมษายน  2560     
รอง ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ข้าราชการพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์
      พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร.(มค) เดินทางมาเป็นประธานตรวจเยี่ยม บำรุงขวัญ ข้าราชการตำรวจ โดยมี พ.ต.อ.สุจริต ปานเล็ก รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมกำลังพลข้าราชการตำรวจ ,ทหาร ,และตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ฐานปฏิบัติการเฉพาะกิจ"พะยูง ร้อย ฉก. ตชด. 217" บ้านขยอง หมู่ที่ 5 ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.สุรินทร่  รายละเอียด
 
10 เมษายน  2560     
ประชุมบริหาร เดือน เมษายน 2560 ของ ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ เป็นประธานการประชุมบริหารประจำเดือน เม.ย.๒๕๖๐ โดยมี รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ , หน.สภ.ทุกแห่งในสังกัด , ผกก.ฝอ., ผกก.สืบสวน , ผกก.(สอบสวน) , รอง ผกก.ฝอ., หน.ชป.ฯ, สว.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ , ผกก.ตชด.๒๑ , ผกก.ตม.จว.สุรินทร์ ,หน.พฐ.จว.สุรินทร์ , สว.ส.ทล.3 กก.6 บก.ทล. และ สว.กก.2 บก.ส1 (สร) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเกียรติศักดิ์ รักวินัย ภ.จว.สุรินทร์  รายละเอียด
 
9 เมษายน  2560     
ถวายความปลอดภัยพระองค์เจ้าอทิยาทรกิติคุณ
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วย ผวจ.สุรินทร์ , ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์ ผบ.มทบ.25 ถวายความปลอดภัย พระองค์เจ้าอทิยาทรกิติคุณ เสด็จมาปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นการส่วนพระองค์  พื้นที่จังหวัดสุรินทร์  รายละเอียด
 
9 เมษายน  2560     
รอง ผบช.ภ.3 ประชุมเร่งรัดคดีสำคัญในพื้นที่ อ.เมือง จว.สุรินทร์
      พล.ต.ต.บุญจันทร์ นวลสาย รอง ผบช.ภ.๓ ประธานฯ, พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.อภิชาติ แจ้งจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ,พ.ต.อ.สุจริต ปาณเล็ก รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.ยศวัจน์ งามสง่า ผกก.สภ.เมืองสุรินทร์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชุมติดตามเร่งรัดคดีชิงทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์สุรินทร์ฯ ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สุรินทร์  รายละเอียด
 
9 เมษายน  2560     
รอง ผบช.ภ.3 ประชุม Video conference ติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ CCOC
      พล.ต.ต.บุญจันทร์ นวลสาย รอง ผบช.ภ.๓ ประธานฯ, พ.ต.อ.อภิชาติ แจ้งจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ,พ.ต.อ.สุจริต ปาณเล็ก รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์,พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.ยศวัจน์ งามสง่า ผกก.สภ.เมืองสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติการติดตามจับผู้ต้องหาตามหมายจับ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 กับ ตร. ผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สุรินทร์  รายละเอียด
 
3  เมษายน   2560     
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการดำเนินการ สงกรานต์ 2560
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วย รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, หน.สภ.ทุกแห่งในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ณ ห้องประชุมเกียรติศักดิ์ รักษ์วินัย อาคาร ภ.จว.สุรินทร์  รายละเอียด
 
ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
31 พฤษภาคม  2560     
ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินท์
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ประธานกรรมการฯ พ.ต.อ.ประภาส ปิยะมงคล รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ รองประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุมเกียรติศักดิ์ รักษ์วินัย ภ.จว.สุรินทร์ รายละเอียด
 
25 พฤษภาคม  2560     
รับเสด็จ - ถปภ.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ แม่บ้านทหาร ตำรวจ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงเป็นประธานมอบ พันธ์ข้าวเปลือกแก่เกษตรกร โดย มูลนิธิชัยพัฒนา ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์  รายละเอียด
 
24 พฤษภาคม  2560     
รับเสด็จ - ถปภ.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร โครงการซแรย์อทิตยา
      พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ, พล.ต.ต.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี รอง ผบช.ภ.๓, นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.สุรินทร์, พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   ทรงเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  ณ โครงการซแรย์อทิตยา บริเวณอ่างเก็บน้ำอำปึล อ.เมือง จ.สุรินทร์  รายละเอียด
 
23 พฤษภาคม  2560     
ประชุมารยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พ.ต.อ.ดุสิต สมจินดา รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วย ขรก.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมประชุมระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เรื่อง คณะทำงานตรวจสอบติดตาม การขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ เพื่อติดตามความคืบหน้า และประเมินผล การยกระดับ ณ ห้องประชุมวิจัยกรณี ศปก.ภ.จว.สุรินทร์ รายละเอียด
 
23 พฤษภาคม  2560     
รับเสด็จ - ถปภ.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน คณะแม่บ้านทหาร ตำรวจ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่ จ.บึงกาฬ จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ และทรงประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ โครงการชลประทานสุรินทร์ (ห้วยเสนง)  รายละเอียด
 
23 พฤษภาคม  2560     
ประชุมตรวจสอบเร่งรัดงบประมาณ
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่พัสดุ ร่วมประชุมกับคณะทำงาน ตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๐ ในส่วนของ จังหวัด สุรินทร์ เพื่อตอบข้อซักถาม ปัญหาอุปสรรค จาก ปปช.และ สตง.จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน  รายละเอียด
 
19 พฤษภาคม  2560     
ประชุมถวายความปลอดภัย พระบรมวงศานุวงศ์
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม ถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ พร้อมด้วย หัวหน้า สภ.ในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  รายละเอียด
 
9 พฤษภาคม  2560     
มอบทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ / ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มอบทุน ส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีหัวหน้าสถานีเป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องประชุมเกียรติศักดิ์ รักวินัย ภ.จว.สุรินทร์  รายละเอียด
 
ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานในรอบเดือน มิถุนายน 2560
     
     
     
ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
     
     
     
ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานในรอบเดือน สิงหาคม 2560
     
     
     
 
บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4444
 
 
       
 
 
 
 
       
       
       
       
       
 
เอกสารเผยแพร่

- แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560
- ประกาศ ภ.จว.สุรินทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงที่พักอาศัย สภ.รัตนบุรี จำนวน 4 หลัง ปี 2560 2 ส.ค.2560
- ประกาศ ภ.จว.สุรินทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน สภ.ปราสาท จำนวน 2 หลัง ปี 25602 ส.ค.2560
- ประกาศ ภ.จว.สุรินทร์ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสถานีตำรวจ จำนวน 9 แห่ง พร้อมติดตั้ง ปี 2560 2 ส.ค.2560
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- คำสั่ง ภ.จว.สุรินทร์ จัดตั้ง ศพดส.ภ.จว.สุรินทร์ ปี 2560    2 ส.ค.2560
- แผนพิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ภ.จว.สุรินทร์ ปี 2560 2 ส.ค.2560
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-   ประกาศ ภ.จว.สุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการประกวดาคาจัดซื้อพร้อมติดตั้ง CCTV 24 ก.ค.2560
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ ภ.จว.สุรินทร์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ 
- ประกาศ ภ.จว.สุรินทร์ เรื่อง เจตนารมณ์นการป้องกันการทุริตของตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  ประกาศประกวดราคา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV  ณ 26 มิถุนายน 2560
  - ประกาศเชิญชวน          -  เอกสารประกวดราคา        - ราคากลาง         
   - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน TOR      - จุดติดตั้ง 5 (แห่ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   ประกาศประกวดราคา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV  ณ 20 มิถุนายน 2560 
     - ร่างประกาศเชิญชวน  - ร่างเอกสารประกวดราคา    - รายละเอียด TOR     -   แบบ ปร 4  และ ปร 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-     ประกาศประกวดราคา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV  ณ 12 มิถุนายน 2560
     - ร่างประกาศเชิญชวน - ร่างเอกสารประกวดราคา     - ร่าง TOR      - แบบ ปร 4  และ ปร 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-   ยกเลิกการประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)      *********************** ประกาศ ณ 26 พฤษภาคม 2560 *******************************
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศประกวดราคา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV        ** ประกาศ ณ 21 เมษายน 2560 **
      - ประกาศเชิญชวน        - เอกสารประกวดราคา        - การขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม 
      - บทนิยาม-ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน              - แบบสัญญาซื้อขาย 
      - แบบหนังสือสัญญาค้ำประกันซอง (ซื้อ)                     - แบบหนังสือสัญญาค้ำประกันสัญญา (ซื้อ) 
      - ใบเสนอราคา 5 แห่ง     - ใบเสนอราคา 
      - เอกสารส่วนที่ 1 
      - เอกสารส่วนที่ 2
           - คุณลักษณะเฉพาะ-เขาสวาย              - คุณลักษณะเฉพาะ-ปราสาทศีขรภูมิ 
           - คุณลักษณะเฉพาะ-วัดบูรพาราม          - คุณลักษณะเฉพาะ-หมู่บ้านทอผ้าไหมท่าสว่าง 
           - คุณลักษณะเฉพาะ-หมู่บ้านทำเครื่องเงิน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  เอกสารประกวดราคา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
      - ร่างประกาศเชิญชวน        - ร่างเอกสารประกวดราคา         - เอกสารเอกสารส่วนที่ 1 
      - เอกสารเอกสารส่วนที่ 2    - ราคากลาง CCTV                  - ใบเสนอราคา 
      - แบบสัญญาซื้อขาย           - แบบหนังสือสัญญาค้ำประกันซอง (ซื้อ) 
      - แบบหนังสือสัญญาค้ำประกันสัญญา (ซื้อ)                            - การขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม 
      - บทนิยาม-ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
      - ใบเสนอราคา 5 แห่ง 
           - คุณลักษณะเฉพาะ-เขาสวาย                   - คุณลักษณะเฉพาะ-ปราสาทศีขรภูมิ 
           - คุณลักษณะเฉพาะ-วัดบูรพาราม               - คุณลักษณะเฉพาะ-หมู่บ้านทอผ้าไหมท่าสว่าง 
           - คุณลักษณะเฉพาะ-หมู่บ้านทำเครื่องเงิน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- คู่มือจริยธรรมตำรวจ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV ) พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง ปีงบประมาณ 2559 
    - ร่างประกาศสอบราคา      - ร่างเอกสารสอบราคาจ้าง         - ใบเสนอราคา 
    - ราคากลาง                  - แบบสัญญาจ้าง                     - แบบหนังสือค้ำประกัน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- กฏหมายการฟอกเงิน 
    - ความผิดมูลฐานการฟอกเงิน ฯ 
    - ระเบียบ ตร.แนวทางการปฏิบัติฟอกเงิน 
    - ระเบียบ นร.ว่าด้วยการประสานการปฏิบัติฯ 2544 
    - หนังสือ ตร.กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานตาม กม.ฟอกเงิน มิ.ย.47 
- แผนพิทักษ์เด็ก สตรี และการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ 

ลงประกาศ โดย งาน 7 ฝอ. ภ.จว.สุรินทร์


เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

30 ส.ค.2559
สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV ) พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง ปีงบประมาณ 2559 
    - ร่างประกาศสอบราคา 
    - ร่างเอกสารสอบราคาจ้าง 
    - ใบเสนอราคา 
    - ราคากลาง
    - แบบสัญญาจ้าง 
    - แบบหนังสือค้ำประกัน 

งานธุรการ-กำลังพล
Content 2
งานการข่าว/นโยบายและแผน
Content 3
งานส่งกำลังบำรุง
Content 4
งานกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
Content 5
งานคดีและวินัย
Content 6
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Content 7
กลุ่มงานสอบสวน
Content 9
กองกำกับการสืบสวน
Content 10
 
 
 
           
    page counter     
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร. 0-4451-1386 โทรสาร 0-4451-2512 E-mail : [email protected]
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-4451-9141 E-mail : [email protected]