::: รวมเว็บไซต์น่าสนใจ :::

:::  ข่าวสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  :::
 

::  ดูทีวีออนไลน์  ::
:: หนังสือพิมพ์  ::

:: หน่วยงานในสังกัด ::

     


บริการดุจญาติ เด็ดขาดกับผู้ร้าย มุ่งหมายประสิทธิผล ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ค้นหาโดย Google !!
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินท์ 32000
โทร. 0-4451-1386     แฟกซ์. 0-4451-2512 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-4451-9141
E-mail : infosurin@royalthaipolice.go.th